Wiceprezes zarządu OP ZOSP RP – druh Stanisław Weremczuk podczas przemówienia