OSP Urszulin, straż Urszulin, strażacy Urszulin, Ochotnicza Straż Pożarna w Urszulinie

I Triathlon Strażacki dla członków MDP

 

Zasady uczestnictwa w I Triathlonie Strażackim dla członków MDP

  1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy w parach: młodzież ze szkoły podstawowej obowiązkowo z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem, młodzież z gimnazjum w parach lub z pełnoletnim opiekunem.
  2. Każdy niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest przedstawić Komisji Sędziowskiej w dniu zawodów zgodę rodziców na uczestnictwo w zawodach.
  3. Oceniane przez sędziów będą pary w kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum. Liczy się czas ostatniego zawodnika z danej pary.
  4. W skład triathlonu wejdą następujące konkurencje: płynięcie dwuosobowym kajakiem na dystansie 1000m, jazda rowerem (jednoosobowym) na dystansie 3000m oraz bieg na dystansie 1200m.
  5. Organizator zapewnia kajaki z wyposażeniem (kamizelki ratunkowe), zawodnicy startują na własnych rowerach.
  6. Zawodnicy winni stawić się (dojazd do miejsca startu we własnym zakresie) i potwierdzić uczestnictwo w dniu zawodów tj. 15 lipca 2017r. w miejscu startu na plaży przy wieży widokowej nad Jeziorem Wytyckim (Kochanowskie) najpóźniej do godz.9.30. Start pierwszej pary przewidziano na godz.10.00. Zakończenie zawodów ok.14.00.
  7. Nad bezpieczeństwem zawodów (na wodzie i na lądzie) czuwać będą strażacy z PSP Włodawa, OSP Wola Uhruska i Urszulin.
  8. Ostateczne zgłoszenia zawodników (z podaniem imienia i nazwiska, wieku) przyjmowane są telefonicznie pod numerem 503 925 516 lub elektronicznie na adres: osp.urszulin@gmail.com  najpóźniej do dnia 07.07.2017r.

Opiekun MDP Mariusz Kucharski

Treść zgody rodziców na uczestnictwo w zawodach:

Imię i nazwisko rodziców/ca

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………………………………………………… w I Triathlonie Strażackim dla członków MDP w dniu 15.07.2017r. nad Jeziorem Wytyckim.

Podpis/y rodziców/ca