OSP Urszulin, straż Urszulin, strażacy Urszulin, Ochotnicza Straż Pożarna w Urszulinie

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 2018

 

W dniu 06 marca br. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Urszulinie po raz kolejny zorganizował eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zwycięzcy eliminacji gminnych,  po trzy najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych, które odbędą się w dniu 27 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP we Włodawie. Celem eliminacji OTWP jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ilość uczestników eliminacji gminnych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Woli Wereszczyńskiej:                      

 I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych   12 uczestników

II grupa uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII

oraz gimnazjum klasy II i III   7 uczestników

– Szkoła Podstawowa w Wytycznie:                                           

I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych   6 uczestników

II grupa uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII

oraz gimnazjum klasy II i III    3 uczestników

– Zespół Szkól w Urszulinie:

I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych    22 uczestników

II grupa uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII

oraz gimnazjum klasy II i III    20 uczestników

Eliminacje gminne  przeprowadzili Druhowie Ryszard Kiryk, Mariusz Kucharski i Stanisław Artymiuk.

 

tekst Stanisław Artymiuk

fot. OSP Urszulin