Informujemy, iż WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W Urszulinie

w dniu 21 stycznia 2023 r. ustaliło wysokość składki członkowskiej na 2023 r. Wysokość rocznej składki wynosi 20 zł.

Składkę można wpłacać do Skarbnika lub na rachunek bankowy OSP w Urszulinie nr

60 8191 1026 2001 0000 0097 0001

 

Zarząd OSP Urszulin