Blog Archives

Kolizja w Urszulinie

 

Dziś około godziny dziesiątej na DK 82 w Urszulinie doszło do kolizji osobowego volkswagena z ciężarówką . Kierowca osobówki został przetransportowany do szpitala we Włodawie. Zastęp OSP Urszulin zabezpieczył pojazdy oraz kierował ruchem. W akcji wzięły udział OSP Urszulin , JRG Włodawa , pogotowie oraz policja. Przyczyny zdarzenia ustala policja.

 

Fot. Andrzej Jung

WIĘCEJ

 

WIĘCEJ

11 listopada 2021 r. w gminie Urszulin

 

W Święto Niepodległości  11 listopada 2021 r. w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Wereszczynie modlono się  w intencji Ojczyzny i zmarłych strażaków z terenu gminy Urszulin. Liturgię celebrował miejscowy proboszcz Ks. Kanonik ppłk mgr Mirosław Kurjaniuk.  Podczas uroczystości obecny był sztandar OSP w Urszulinie, OSP Wytyczno, OSP Wereszczyn oraz Proporzec MDP Urszulin. Druhowie, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk złożyli hołd, kwiaty i zapalili znicze przed pomnikami żołnierzy poległych w 1920 i 1939 roku w Wereszczynie, żołnierzy z wojny polsko-rosyjskiej w Andrzejowie oraz żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie...

WIĘCEJ

Kolizja na skrzyżowaniu w Urszulinie

 

W dniu dzisiejszym 8 listopada  o godz. 12:45 jednostka OSP Urszulin została wezwana do wypadku na drodze krajowej numer  82. W Urszulinie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.  Nikt z uczestników kolizji nie odniósł obrażeń.  Do działań strażaków należało zabezpieczenie pojazdów oraz  kierowanie ruchem. Przyczynę zdarzenia ustala policja. Prawdopodobnie  było to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu.

tekst Andrzej Jung, foto. Julia Szadkowska

WIĘCEJ

 

W dniu 11 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w Kościele pw. Św. Stanisława BM w Wereszczynie zostanie odprawiona Msza Święta w intencji zmarłych strażaków  z gminy Urszulin. 

WIĘCEJ

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie

 

W dniu 25 września 2021 roku w świetlicy OSP Urszulin  odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działalności za rok 2020 oraz wybraniu nowego Zarządu OSP. W zebraniu oprócz druhów strażaków wzięli udział m.in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie bryg. bryg. Paweł Basaj,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włodawie druh Franciszek Gruszkowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włodawie Adam Panasiuk oraz Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes – dh Wiesław Samojło, natomiast na przewodniczącego obrad wybrano – dh Mariusza Kucharskiego...

WIĘCEJ

XXVII Ogólnopolski Konkurs Kronik ZOSP RP – Toruń 2021

 

W dniach 17-19 września 2021 r. w Toruniu odbyło się podsumowanie XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.

Laureaci konkursu spotkali się w piątek i w sobotę w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Swoją obecnością w wydarzeniu zaszczycił Prezes  ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Podczas spotkania odbyły się warsztaty kronikarskie, prezentacje, sesja popularnonaukowa, wykłady oraz żywa dyskusja. W czasie pobytu strażacy mieli okazję zwiedzenia miejsc historycznych miasta.

W niedzielę w Muzeum Etnograficznym odbyło się spotkanie laureatów ogólnopolskich konkursów historycznych i wystawa kronik. W XXVI Ogólnopolskim Konkursie Kronik zgłoszono 88 kronik OSP w ilości 134 tomów z 13 województw. 70 OSP w tym 1 zakładowa (80%), 6 MDP (7%), 2 Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP (2%) i 8 Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP (9%), 2 zespołu folklorystycznego i orkiestry (2%). 19 kronik (22%) nie brało udziału w dotychczas organizowanych przez ZG ZOSP RP edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Kronik.

Na konkurs z województwa lubelskiego zgłoszono 11 kronik w 15 tomach w tym: 8 kronik OSP – 10 tomów, 1 kronikę OSP i orkiestry – 2 tomy, 1 kronikę Oddziału Gminnego ZOSP RP – 1 tom i 1 fotokronikę OSP –  2 tomy. Z powiatu włodawskiego zgłoszono dwie kroniki:  Kronika  OSP Urszulin oraz Kronika OSP w Hańsku Pierwszym.

Jury powołane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego ZOSP RP dokonało oceny zgłoszonych prac i przyznało nagrody oraz wyróżnienia. Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Kronik przyjęte były kryteria oceny: koncepcja kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP; stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk; poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych; autentyczność, obiektywizm zapisów; poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów; poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego. Oceniane prace otrzymały Kartę Oceny Kroniki. Maksymalnie można było uzyskać 15 punktów. Jury oceniało Kroniki zgodnie z  punktacją. Kronika wzorowa od 13 do 15 pkt., kronika wyróżniająca od 10 do 12 pkt., kronika poprawna od 7 do 9 pkt., kronika do dalszego doskonalenia 6 pkt. i poniżej.

Kronika  Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie autorstwa druhny  Iwony Jung oraz druha Andrzeja Junga otrzymała ocenę wyróżniającą -12 pkt.

WIĘCEJ

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP Urszulin

 

W sobotę  25 września 2021 roku o godz. 16:00 w strażnicy OSP Urszulin odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP.

Obecność obowiązkowa.

Prezes OSP w Urszulinie Wiesław Samojło

WIĘCEJ

Interwencja strażaków po burzy

 

W dniu 17 sierpnia 2021 r. o godz. 9:55 strażacy OSP Urszulin zostali wezwani do usunięcia miejscowego zagrożenia na drodze gminnej, które powstało w wyniku gwałtownej burzy. Działania ochotników polegały na odblokowaniu drogi, usunięciu i zabezpieczeniu drzewa oraz lampy oświetleniowej.

fot. Julia Szadkowska

 

WIĘCEJ

II Wojewódzki Konkurs Kronik OSP województwa lubelskiego

 

27 lipca 2021 roku odbyło się uroczyste podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego. Tym razem Kronikarki i Kronikarze spotkali się  w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Organizatorami spotkania byli: dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego dh. Grzegorz Szyszko, przewodniczący Komisji Historycznej OW ZOSP RP w Lublinie dh. Mirosław Walicki oraz wiceprezes Zarządu OW ZOSP RP w Lublinie dh. Tadeusz Sławecki a zarazem dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

Na konkurs zgłoszono 15 kronik i 2 fotokroniki z powiatów włodawskiego, lubartowskiego, zamojskiego, kraśnickiego, puławskiego, radzyńskiego, chełmskiego oraz bialskiego...

WIĘCEJ