Poradnik strażaka

 
 1. MUNDUR GALOWY

mundur

źródło: „Strażak” nr 5/2011 – Czesław Kosiba

Umundurowanie 

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN UMUNDUROWANIA

Warszawa, 27 października 2000r.

Spis treści:

Rozdział I    Rodzaje umundurowania i odzieży ochronnej w tym specjalnej oraz ekwipunku osobistego

1. Ubiór wyjściowy

2. Ubiór galowy

3. Ubiór paradny

4. Ubiór letni

5. Ubiór MDP

6. Odzież ochronna

Rozdział II     Nakrycia głowy

Rozdział III    Emblematy, naszywki, dystynkcje i inne elementy umundurowania

Rozdział IV     Postanowienia końcowe

Załączniki

 

Rozdział I

RODZAJE UMUNDUROWANIA I ODZIEŻY OCHRONNEJ w tym SPECJALNEJ oraz EKWIPUNKU OSOBISTEGO

Uwzględniając charakter, przeznaczenie i zakres użytkowania umundurowania i odzieży ochronnej w tym specjalnej, stosuje się następujące ich rodzaje:

1. Ubiór wyjściowy, w którego podstawowy skład wchodzą:

a) mundur w kolorze ciemnogranatowym (męski, damski),

b) koszula w kolorze białym z długim rękawem,

c) czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla mężczyzn),

d) czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet),

e) obuwie w kolorze czarnym,

f) kurtka 3/4 z odpinaną podpinką w kolorze czarnym – wg wzoru określonego w załączniku nr 2a

1.2. Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru wyjściowego są:

a) skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn),

b) rajstopy w kolorze beżowym (dla kobiet),

c) krawat w kolorze czarnym

1.3. Ubiór wyjściowy z baretkami nosi się podczas:

 1. uczestniczenia w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP,
 2. występowania w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziałów ZOSP RP na oficjalnych spotkaniach i imprezach.

2. Ubiór galowy, w którego podstawowy skład wchodzą:

a) mundur w kolorze ciemnogranatowym (męski, damski),

b) koszula w kolorze białym z długim rękawem,

c) czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla mężczyzn),

d) czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet),

e) obuwie w kolorze czarnym,

f) sznur galowy w kolorze srebrnym przeplatany niebieską nitką.

2.1. Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru galowego są:

a) skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn),

b) rajstopy w kolorze beżowym (dla kobiet),

c) krawat w kolorze czarnym

2.2. Ubiór galowy (ze sznurem galowym) z orderami, odznaczeniami, medalami i odznakami nosi się podczas:

a) świąt państwowych i w Dniu Strażaka, w tym również podczas świeckich spotkań oraz uroczystości religijnych organizowanych z tej okazji.

b) uroczystości wręczenia sztandarów, orderów, odznaczeń, medali i odznak, otwarcia strażnic oraz innych uroczystości o ważnym i podniosłym dla jednostki OSP bądź właściwego zarządu ZOSP RP znaczeniu.

c) uroczystości składania wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza, grobach poległych i zmarłych oraz pod pomnikami i tablicami pamiątkowymi.

2.3. Ubiór galowy (ze sznurem galowym) z baretkami nosi się podczas:

a) uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowych itp., gdy występuje się w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP a dla pozostałych uczestników przyjęty jest strój wieczorowy.

b) innych ważnych uroczystości na polecenie prezesa (naczelnika) OSP lub prezesa właściwego zarządu oddziału ZOSP RP

2.4. Wzory ubioru galowych zawierają załączniki nr 2b i 2 c

2.5. Do mundurów wyjściowych i galowych przyszywane są guziki oksydowane o średnicach 16 i 22 mm wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do regulaminu

2.6. Ubiór galowy dla pocztów sztandarowych i flagowych, w którego uzupełniające wyposażenie wchodzą:

a) rękawiczki białe,

b) pas główny koloru czarnego

Do ubioru galowego z pasem głównym stosuje się obuwie typu „skutery” (nogawki spodni wpuszczane w cholewki butów).

Dopuszcza się noszenie spodni bryczesów do butów wysokich typu „oficerski”, a także nakryć głowy w postaci hełmu ozdobnego bądź hełmu bojowego łącznie z pasem bojowym z przypiętym toporkiem.

3. Ubiór paradny dla orkiestr OSP na który składa się umundurowanie galowe ze sznurem galowym i baretkami odznaczeń.

3.1 Dopuszcza się jednolicie stosowane (przez wszystkich muzyków orkiestry) elementy folklorystyczne, charakteryzujące dany region. Może być stosowany również indywidualnie zaprojektowany ubiór dla całej orkiestry.

4. Ubiór letni, w którego skład wchodzą:

a) koszula letnia w kolorze białym z krótkim rękawem, z guzikami oksydowanymi o średnicy 16 mm,

b) spodnie (spódnica) w kolorze ciemnogranatowym,

c) czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla mężczyzn),

d) czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet),

e) obuwie w kolorze czarnym.

4.1. Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru letniego są:

a) skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn),

b) rajstopy w kolorze beżowym(dla kobiet),

c) krawat w kolorze czarnym,

d) sznur galowy w kolorze srebrnym przeplatany niebieską nitką,

e) naramienniki w kolorze ciemnogranatowym.

4.2. Ubiór letni nosi się podczas:

a) występowania w okresie letnim w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP w spotkaniach i imprezach np. zawodach sportowo-pożarniczych oraz w okolicznościach, gdy nie obowiązuje umundurowanie wyjściowe bądź galowe.

b) odbywania w okresie letnim koncertów – członkowie orkiestr OSP.

c) uczestniczenia w okresie letnim w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP

4.3. Wzór umundurowania letniego zawiera załącznik nr 3

4.4. Okres letni liczy się od 1 maja do 30 września. Stosowanie ubioru letniego warunkuje temperatura powyżej 20o C i zasada jednolitości w ramach OSP lub oddziału ZOSP RP. Ustalenia w tym zakresie należą do prezesa OSP lub zarządu oddziału ZOSP RP, organizującego wspólne wystąpienie. Przy wystąpieniach indywidualnych decyzję podejmuje zainteresowany

5. Ubiór Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) w którego podstawowy skład wchodzą:

a) koszula w kolorze czerwonym z guzikami oksydowanymi o średnicy 16 mm,

b) szorty w kolorze czarnym,

c) spodnie w kolorze czarnym (dla chłopców),

d) bluza w kolorze czarnym,

e) spódnica w kolorze czarnym (dla dziewcząt),

f) obuwie sportowe w kolorze czarnym,

g) podkolanówki w kolorze białym,

h) krawat w kolorze czarnym

5.1. Ubiór MDP nosi się podczas:

a) występowania w charakterze przedstawiciela MDP na oficjalnych spotkaniach i uroczystościach strażackich, religijnych i świeckich,

b) apeli, wart i innych ważnych wydarzeń na obozach MDP,

c) uroczystych zbiórek MDP.

5.2. Wzór ubioru MDP zawierają załączniki nr 4a i 4 b.

5.3. Dopuszcza się stosowanie poprzedniego wzoru mundurków MDP (wiatrówka niebieska, spodnie/spódnica czarne) do czasu naturalnego ich zużycia

6. Odzież ochronną i specjalną, w której podstawowy skład wchodzą:

a) ubranie ochronne dwuczęściowe,

b) ubranie specjalne popularne dwuczęściowe,

c) ubranie koszarowe,

d) rękawice i kominiarka (niepalne),

e) buty specjalne,

f) hełm

6.1. Odzież ochronną i specjalną nosi się podczas:

a ) akcji ratowniczo-gaśniczych,

b) ćwiczeń i działań ze sprzętem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego.

6.2. Dopuszcza się noszenie ubrania typu „moro” bądź ubrania koszarowego podczas akcji ratowniczych, jeśli nie jest konieczne użycie ubrania ochronnego lub specjalnego. O rodzaju użytej odzieży decyduje kierujący akcją po dokonaniu rozpoznania zagrożeń w miejscu interwencji.

6.3. Odzież ochronną stosuje się do czasu zniszczenia bądź naturalnego zużycia.

6.4. Wzory odzieży ochronnej w tym specjalnej zawierają załączniki nr 6 i 7.

6.5. W zestaw przedmiotów ekwipunku osobistego strażaka-ochotnika wchodzą:

a) pas bojowy,

b) zatrzaśnik,

c) toporek strażacki,

d) latarka,

e) podpinka linkowa,

f) maska do aparatu powietrznego,

g) opatrunek osobisty.

h) Worek brezentowy na odzież ochronną i ekwipunek osobisty.

Rozdział II

NAKRYCIA GŁOWY

§ 1

1. Do ubiorów stosuje się następujące rodzaje nakryć głowy w kolorze noszonych mundurów:

a) czapkę rogatywkę ze srebrnym okuciem daszka (dla mężczyzn),

b) czapkę dżokejkę (dla kobiet),

c) czapkę uszankę ( w okresie zimowym).

1.2. W MDP nakryciem głowy jest czapka dżokejka w kolorze czerwonym.

1.3. Wzory nakryć głowy zamieszczono w załącznikach nr 2a, 2b, 2c, 3, 4b i 7.

2. Członkowie zarządów OSP i oddziałów ZOSP RP noszą srebrne galony na otokach czapek przy czym:

2.1. Jeden galon – członkowie zarządów OSP, zarządów gminnych ZOSP RP i Komisji Rewizyjnych tych szczebli.

2.2. Dwa galony – członkowie zarządów oddziałów powiatowych, wojewódzkich, powiatowych i wojewódzkich komisji rewizyjnych, wojewódzkiego sądu honorowego oraz Zarządu Głównego ZOSP RP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Honorowego

3. Członkowie władz oddziałów ZOSP RP noszą na denku czapki srebrne galony w kształcie krzyżaka.

4. Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP nosi czapkę rogatywkę ze srebrnym okuciem daszka, srebrnym wężykiem na otoku czapki i naszytymi na denku czapki srebrnymi galonami w kształcie krzyżaka.

 

Rozdział III

EMBLEMATY, NASZYWKI, DYSTYNKCJE I INNE ELEMENTY UMUNDUROWANIA

§ 1

1. Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą emblematy w kolorze srebrnym na ciemnogranatowym tle haftowane nitką lub bajorkiem, przy nw. przedmiotach mundurowych:

1) czapkach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu,

2) pagonach ubiorów wyjściowych, galowych, paradnych, kurtek, koszul letnich i MDP, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu, naszyte w odległości 2 cm od dolnej krawędzi pagonu,

3) ubraniach ochronnych, specjalnych i koszarowych wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 9 do regulaminu, w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań.

§ 2

1. Członkowie MDP noszą emblematy i dystynkcje haftowane czarną nitką na czerwonym tle, przy nw. przedmiotach mundurowych:

a) czapkach dżokejkach wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 10 do regulaminu,

b) koszulach na lewym rękawie wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 11 do regulaminu, przy czym górna krokiewka powinna znajdować się w odległości 5 cm powyżej górnego szwu rękawa.

2. Członkowie MDP noszą emblematy haftowane czerwoną nitką na czarnym tle przy bluzach koloru czarnego na ich lewym rękawie wg wzoru zamieszczonego w załączniku 11 do regulaminu, przy czym górna krokiewka powinna znajdować się w odległości 5 cm poniżej górnego szwu rękawa.

§ 3

1. Członkowie OSP i zarządów ZOSP RP, pełniący funkcje kierowców, mechaników motopomp, łącznościowców, a także członkowie orkiestr i drużyn sanitarnych noszą przy mundurach wyjściowych i galowych na ich lewym rękawie, naszywki-oznaki specjalności, haftowane srebrną nitką na ciemnogranatowym tle wg wzorów zawartych w załączniku nr 12 do regulaminu. Naszywki umieszcza się 15 cm od dolnej krawędzi rękawa.

2. Członkowie MDP noszą naszywki-oznaki specjalności dla MDP na ramieniu prawego rękawa munduru. Wzory tych naszywek określone są odrębnymi przepisami.

3. Członkowie OSP noszą na kurtkach odzieży ochronnej i specjalnej napisy „STRAŻ” w kolorze czarnym na żółtym tle w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań.

4. Dopuszcza się noszenie emblematu z napisem „Ochotnicza Straż Pożarna” na mundurach wyjściowych i galowych, na ich prawym rękawie haftowanego czerwoną nitką na ciemnogranatowym tle wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 13 do regulaminu.

§ 4

 1. Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą na kołnierzach mundurów bądź lewej kieszeni koszuli letniej dystynkcje pełnionych funkcji, haftowane srebrną nitką lub bajorkiem na ciemnogranatowym tle, wg wzorów zawartych w załączniku nr 14 do regulaminu.
 2. Sposób noszenia dystynkcji przy koszuli letniej zawiera załącznik nr 15 do regulaminu.
 3. Członkowie OSP, zarządów i komisji rewizyjnych OSP RP oraz funkcyjni oddziałów ZOSP RP mają prawo do noszenia dystynkcji odpowiadających najwyższej z pełnionych funkcji. Oznaczeniem najwyższej z pełnionych funkcji jest krokiewka umieszczona w dolnej części dystynkcji, wg wzoru zawartego w załączniku nr 16 do regulaminu.
 4. Czuonkowie OSP i funkcyjni oddziauów ZOSP RP noszr na kurtkach I’ w kolorze czarnym dystynkcje peunionych funkcji w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań. Przykłady wzorów dystynkcji zawiera załącznik nr 17 do regulaminu.
 5. Członkowie wspierający (osoby fizyczne) mogą nosić dystynkcje funkcji pełnionych w OSP lub zarządzie oddziału ZOSP RP.
 6. Wzory dystynkcji pracowników etatowych ZOSP RP określa Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Zestaw umundurowania dla pracowników etatowych ZOSP RP określa uchwała Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

§ 2

Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP zobowiązani są do użytkowania przedmiotów umundurowania:

1) zgodnie z obowiązującymi zestawami ubiorczymi oraz ich przeznaczeniem,

2) w sposób nie naruszający estetyki i godności munduru OSP z terenu regionu.

§ 3

 1. Wymienione w regulaminie rodzaje ubiorów nie ograniczają możliwości stosowania elementów strojów regionalnych.
 2. Stosowanie w ubiorach elementów strojów regionalnych wprowadza się w drodze uchwały zarządu wojewódzkiego ZOSP RP na wniosek zainteresowanej OSP lub OSP z terenu regionu.

§ 4

Zasady i sposób noszenia przedmiotów mundurowych podano w załączniku nr 1 do regulaminu.

 

Załącznik nr 1

do regulaminu umundurowania

ZASADY I SPOSÓB NOSZENIA PRZEDMIOTÓW MUNDUROWYCH

1. Poszanowanie munduru i dbałość o jego estetykę oraz wygląd stanowią jeden z podstawowych obowiązków członków OSP i funkcyjnych oddziałów ZOSP RP. Użytkując umundurowanie należy przestrzegać następujących zasad:

 1. do ubioru wyjściowego, galowego, paradnego zakłada się koszulę białą ( o gładkiej fakturze tkaniny),
 2. krawat powinien mieć jednolity czarny kolor (o gładkiej fakturze tkaniny),
 3. skarpetki i obuwie powinny być w jednolitym czarnym kolorze (bez wzorków i ozdób).
 4. sznur galowy zawiesza się na prawym ramieniu, przypinając go do guzika przyszytego w tym celu pod pagonem przy wszyciu pagonu w rękaw, natomiast warkocz sznura przypina się do pierwszego górnego guzika kurtki mundurowej,
 5. sznur galowy do koszuli letniej przypina się do guzika przyszytego pod jej prawym pagonem a warkocz z pomponem przypina się do guzika prawej kieszeni,
 6. przy koszulach letnich jedną dystynkcję dopina się do lewej kieszeni koszuli.

2. Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP mogą nosić przy umundurowaniu:

 1. symbole żałoby według zasad powszechnie przyjętych w praktykowanym przez nich obrządku religijnym,
 2. elementy strojów regionalnych z zachowaniem postanowień § 3 z rozdz. 4.
 3. okulary przeciwsłoneczne.

3. Członkowie OSP i funkcyjni ZOSP RP noszą ordery, odznaczenia, medale według następujących zasad:

 1. Ordery i odznaczenia nosi się na wstążkach na lewej stronie piersi z prawa na lewo, w kolejności wynikającej z ich znaczenia i godności, a mianowicie:
 1. ordery,
 2. odznaczenia,
 3. medale

3.2. Złoty Znak Związku OSP RP nosi się na wstędze, którą zakłada się pod kołnierz koszuli tak, aby znak zawieszony był poniżej węzła krawata.

3.3. Ordery, odznaczenia i medale zawiesza się na wstążkach długości 6-6,5 cm każda, przy czym wstążki zakłada się na sznurkach koloru ubioru lub przyszywa bezpośrednio do kurtki mundurowej. Górna krawędź wstążek wszystkich orderów i odznaczeń powinna tworzyć równą linię poziomą.

3.4. Ordery i odznaczenia nosi się na kurtkach munduru rozmieszczone symetrycznie na wysokości 5,5 cm powyżej klapy górnej kieszeni w następujący sposób

 1. jeden order, odznaczenie lub medal – nad środkiem kieszeni,
 2. 2-4 orderów, odznaczeń, medali w jednym rzędzie bez przerw między wstążkami z tym, że przy ilości trzech i więcej wstążek – wstążkę pierwszego orderu, odznaczenia, medalu, podkłada się na wstążkę następnego odznaczenia, do odpowiedniej szerokości niezbędnej do zachowania symetrii względem klapy kurtki,
 3. 5-8 orderów, odznaczeń, medali – w jednym rzędzie tak, aby zajęły szerokość czterech wstążek umieszczonych obok siebie, przy czym wstążkę drugiego i kolejnych orderów, odznaczeń, medali podkłada się częściowo pod wstążkę poprzedniego orderu, odznaczenia, medalu,
 4. większą ilość orderów, odznaczeń, medali – w dwóch lub więcej rzędach tak, aby w pierwszym rzędzie nie było mniej niż pięć i więcej niż osiem, a w ostatnim rzędzie nie mniej niż cztery ordery, odznaczenia, medale rozmieszczone na szerokości czterech wstążek,
 5. rzędy orderów, odznaczeń, medali umieszcza się w ten sposób, aby górny rząd krył wstążki dolnego rzędu w całości, a odznaczenia, medale dolnego rzędu do połowy,
 6. w razie nadania tego samego orderu, odznaczenia lub medalu po raz kolejny, nosi się najwyższą jego klasę.
 1. W przypadkach, gdy nie ma obowiązku noszenia orderów, odznaczeń, medali nosi się ich baretki wykonane ze wstążki barwy przewidzianej dla danego orderu lub odznaczenia. Szerokość baretki równa się szerokości wstążki stosowanej w najniższej klasie danego orderu lub odznaczenia. Wysokość baretki równa się 8 mm. Baretki nakłada się na podkładkę sukienną koloru czarnego. Podkładka powinna być o 2 mm szersza i wyższa od baretki. Dopuszcza się również baretki o jednolitej szerokości 35 mm.
  1. Baretki nosi się na lewej stronie piersi z prawa na lewo w kolejności przewidzianej dla orderów, odznaczeń, medali (pkt.3.1), przy czym:
 1. wyższe klasy orderów oznacza się na baretce przez nałożenie pośrodku niej rozetki w kolorach wstążki orderowej. Średnica rozetki wynosi 6-8 mm,
 2. wyższe stopnie odznaczeń oznacza się przez nałożenie pośrodku baretki, pionowo, wąskiego galonika złotego lub srebrnego, zależnie od stopnia odznaczenia. Szerokość galonika wynosi 5 mm,
 3. w razie nadania tych samych orderów i odznaczeń po raz kolejny – nosi się odpowiednią ilość baretek tych orderów i odznaczeń
  1. Baretki nosi się na kurtkach ubioru wyjściowego (ze sznurem galowym i bez sznura galowego) na lewej stronie piersi z prawa na lewo, w linii poziomej. W jednym rzędzie nosi się nie więcej niż trzy baretki umieszczone obok siebie bez przerw między nimi. Dolny rząd baretek powinien być umieszczony bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni kurtki, przy czym:
 1. pojedynczą baretkę umieszcza się symetrycznie nad środkiem kieszeni,
 2. powyżej trzech baretek – w dwóch lub więcej rzędach bezpośrednio jeden pod drugim, w każdym rzędzie po trzy baretki, w rzędzie dolnym mniej niż trzy baretki nosi się w ten sposób, aby znajdowały się one pod środkiem bezpośredniego rzędu górnego. Gdy klapa kurtki zakrywa całkowicie pierwszą baretkę najwyższego orderu lub odznaczenia górnego rzędu, wówczas nosi się w tym rzędzie tylko dwie baretki umieszczone w taki sposób, aby były one widoczne.
  1. Niedozwolone jest noszenie baretek sporządzonych z innych materiałów niż wstążki orderów i odznaczeń.
  2. Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP mogą nosić na kurtkach ubioru wyjściowego (ze sznurem i bez sznura galowego) odznaczenia i odznaki organizacji pożarniczych i pokrewnych. Ordery i odznaczenia państw obcych oraz ich baretki nosi się po orderach i odznaczeniach polskich. Odznaki państw obcych nosi się w sposób ustalony dla odznak polskich.
 1. Członkowie OSP i zarządów ZOSP RP mogą nosić przy ubiorach wyjściowych odznaki pożarnicze, policyjne, wojskowe i cywilne. Przypina się je bezpośrednio do kurtki munduru bez podkładek. Nie nosi się odznak przy koszulach letnich, bluzach itp.

5.1 Niżej wymienione odznaki nosi się na kurtkach mundurowych w następujący sposób:

 1. odznakę „Wzorowy Strażak” – na środku między guzikiem klapy, a dolną krawędzią prawej, górnej kieszeni kurtki,
 2. odznakę „Za wysługę lat” – na klapie prawej, górnej kieszeni kurtki na wysokości guzika, na środku lewej połowy klapy,
 3. na kieszeniach kurtek mundurowych można nosić najwyżej dwie odznaki na prawej stronie kurtki i jedną odznakę na lewej stronie. Oprócz odznak „Za wysługę lat” przykładowo można nosić:
 • odznakę Honorowego Dawcy Krwi
 • Krzyż Harcerski
 • Odznakę PCK i inne np. organizacji zawodowych, sportowych itp.
 1. Funkcjonariuszy pożarnictwa PSP zajmujących stanowiska w zarządach ZOSP RP

obowiązują przepisy i regulaminy wprowadzone obowiązującym aktualnie

rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie umundurowania strażaków PSP.

 

Uchwała nr 40A/HI/2004

Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały o sztandarach, mundurach, dystynkcjach i odznakach w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 6 ust. 2 i 3 statutu Związku OSP RP, Zarząd Główny Związku OSP RP postanawia:

§1

W uchwale nr 96/Xi/2000 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2000 r. w sprawie sztandarów, mundurów, dystynkcji i odznak w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w części dotyczącej treści załącznika nr 2 – regulamin umundurowania Związku OSP RP, wprowadzić następujące zmiany:

 1. w rozdziale I w pkt: pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. d i pkt 4 lit. d wyrazy „czapka dżokejka” zastępuje się wyrazem „kapelusz”,

 2. w rozdziale I po pkt. 4.4. dodaje się pkt 4.5 w brzmieniu:

4.5. Do ubioru wyjściowego, galowego i letniego można nosić identyfikator z imieniem i nazwiskiem. Wzór identyfikatora stanowi załącznik nr 3a do regulaminu umundurowania, Identyfikator nosi się przypięty bezpośrednio nad górną krawędzią klapki prawej górnej kieszeni kurtki mundurowej lub koszuli letniej. Na damskiej kurtce mundurowej identyfikator umieszcza się centralnie z prawej strony na wysokości połowy długości dolnej klapy kołnierza”, – wzór identyfikatora stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 1. w rozdziale I w pkt. 5:

 1. lit. h kropkę na końcu tekstu zastępuje się przecinkiem,

 2. dodaje się tekst oznaczony lit „i” o brzmieniu:

,,i) kurtka w kolorze czerwonym z odpinaną podpinką”.,

 1. w rozdziale l w pkt. 5.2:

 1. po wyrazach „4a” lit. „i” zastępuje się przecinkiem,

 2. po wyrazach „4b” kropkę zastępuje się wyrazami „i 4c”,

5} w rozdziale I w pkt. 6:

 1. skreśla się tekst zamieszczony w pkt. a i b,

 2. pkt. a nadaje się brzmienie: „a) ubranie specjalne (ochronne) dwuczęściowe” i zmienia się dalsze oznaczenia literowe tekstu.

 1. pkt. 6.2 nadaje się nowe brzmienie: „6.2. Jeżeli podczas działań ratowniczych nie zachodzi potrzeba stosowania ubrania specjalnego ochronnego, o którym mowa w pkt. 6 lit. a regulaminu, dopuszcza się stosowanie ubrań typu moro koszarowego lub specjalnego popularnego zakupionego do 1 maja 2004 r.’\

 2. w rozdziale II pkt. 1 lit, b wyrazy „czapkę dżokejke” zastępuje się wyrazem „kapelusz”,

 3. w rozdziale Ml § 1 pkt 1 po wyrazie „czapkach” dodaje się wyrazy „rogatywkach i kapeluszach”,

 4. dotychczasowy załącznik nr 2 c do regulaminu umundurowania – wzór ubioru galowego damskiego (z czapką dżokejką) zastępuje się wzorem ubioru galowego damskiego (z kapeluszem) – załącznik nr 2 do uchwały,

 5. po załączniku nr 4b do regulaminu umundurowania dodaje się załącznik nr 4c do regulaminu umundurowania. Wzory ubiorów MDP – załącznik nr 3 do uchwały,

 6. dotychczasowy załącznik nr 7 do regulaminu umundurowania – wzór ubrania koszarowego zastępuje się nowym wzorem, który stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§2

Zamieścić wprowadzone zmiany w najbliższej publikacji regulaminu umundurowania.

§3

Powierzyć wykonanie uchwały Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że dopuszcza się stosowanie czapek dżokejek do ubioru wyjściowego i galowego damskiego do czasu ich zużycia.