2017

 

Dnia 21 stycznia 2017 roku w świetlicy OSP Urszulin  odbyło się zebranie sprawozdawcze  członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie. Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia zrealizowanych dokonań w 2016 roku.  W minionym roku strażacy  kilkadziesiąt razy uczestniczyli w akcjach ratowniczych w tym przy  gaszeniu pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń. Ponadto brali udział w przedsięwzięciach kulturalno – oświatowych, jak eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”, „ Konkurs wiedzy pożarniczej i sprawności fizycznej”, uroczystościach religijnych i państwowych, jak 1050 rocznica upamiętnienia  Chrztu Polski oraz Święto Niepodległości. Druhowie w 2016 roku brali udział pokazach i pogadankach dla dzieci i młodzieży z okazji „Dnia Strażaka”. Zorganizowali również strażacki pokaz ratownictwa technicznego. Brali  udział w ćwiczeniach praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku oraz w ćwiczeniach umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego.W celu podwyższenia sprawności i gotowości bojowej strażacy brali udział w prowadzonym przez PSP we Włodawie szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP oraz w kursie na patent stermotożysty. Druhowie OSP w Urszulinie brali także czynny udział w zawodach sportowo – pożarniczych.

Podczas zebrania uchwalono plany działalności na 2017 rok, które przewidują między innymi przyjęcie  nowych członków, szkolenie specjalistyczne członków OSP i  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zaplanowano  również remont i modernizację  remizy strażackiej oraz zakupy specjalistycznej odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego oraz zakup średniego samochodu bojowego.

W zebraniu wziął  udział m.in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie bryg. Paweł Matczuk. Otwarcia zebrania dokonał Prezes – dh Wiesław Samojło, natomiast na przewodniczącego obrad wybrano – dh Mariusza Kucharskiego. Sprawozdanie z działalności złożył dh Wiesław Samojło, sprawozdanie finansowe skarbnik dh Kazimierz Myszyński, sprawozdanie komisji rewizyjnej dh Dariusz Kozłowski. Na wniosek komisji rewizyjnej Zarząd otrzymał absolutorium.

Tekst i foto Iwona Jung