Kategoria POKAZY STRAŻACKIE

Strażacki pokaz dla dzieci

 

W dniu 6 czerwca 2019 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie wspólnie ze strażakami z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie na zaproszenie Pań nauczycielek klas I – III Zespołu Szkół  w Urszulinie byli w tutejszej placówce z pokazem strażackim. Celem spotkania było przeprowadzenie pokazu i ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy oraz  omówienie  zasady bezpiecznego zachowania się podczas zbliżających się wakacji. Na wstępie przypomniane zostały zasady postępowania w sytuacji, kiedy nastąpi zagrożenie życia: zasłabnięcie, utrata przytomności, złe samopoczucie itp. Dzieci doskonale wiedzą, że należy zawiadomić Pogotowie Ratunkowe, znają numery alarmowe, na które należy dzwonić aby uzyskać pomoc dla  osoby poszkodowanej.

WIĘCEJ

Pokaz ratownictwa technicznego i medycznego w Urszulinie

 

W dniu 01.05.2019 r. na terenie Parku Rekreacyjnego w Urszulinie odbył się „PIKNIK RODZINNY ”, podczas którego strażacy z jednostki OSP Urszulin zorganizowali pokaz ratownictwa technicznego i medycznego. Zaprezentowali swoje wyszkolenie i sprzęt. Podczas pokazu gasili pożar, zabezpieczali teren akcji ratowniczej oraz udzielali pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Szybka i sprawna interwencja strażaków zaimponowała widzom.

WIĘCEJ

Strażacki pokaz ratownictwa technicznego i medycznego

 

W dniu 07.07.2018 r. podczas trwających Dni Gminy Urszulin strażacy z jednostki OSP Urszulin zorganizowali strażacki pokaz ratownictwa technicznego i medycznego. Strażacy zaprezentowali swoje wyszkolenie i sprzęt. Podczas pokazu ratowali uwięzionego kierowcę z pasażerem i zabezpieczali miejsce wypadku. Scenariusz pokazu obejmował najczęściej spotykany typ wypadku drogowego. W pokazie na prostym odcinku drogi kierowca jadąc zbyt szybko stracił panowanie nad pojazdem i wjeżdżając do rowu uderzył w przydrożne drzewo.

WIĘCEJ

Pokazy ratownictwa wodnego

 

W dniu 30 czerwca br. podczas trwających Dni Gminy Urszulin „Pierwszy Jarmark Poleski” nad jeziorem Sumin odbyły się pokazy ratownictwa wodnego. Zgodnie z przyjętym planem współdziałania wybranych służb ratunkowych pokaz zorganizowano z udziałem jednostek: JRG Włodawa, OSP Włodawa, OSP Urszulin, OSP  Wola Uhruska, OSP Dołhobrody oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Nad bezpieczeństwem podczas przejazdu i w trakcie pokazu czuwali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Urszulinie. Celem pokazu było doskonalenie działań służb ratunkowych z zakresu poruszania się na akwenach wodnych, sposobów podejmowania poszkodowanych z wody i udzielania im pierwszej pomocy medycznej. Omówiono również zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk podczas letniego wypoczynku. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy ognisku.

WIĘCEJ

Ewakuacja w Zespole Szkół w Urszulinie

 

W dniu 18 października 2016 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół w Urszulinie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dla  jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Urszulin była to okazja do podniesienia poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych jak również stanu wyszkolenia.

WIĘCEJ

Ćwiczenia na Jeziorze Wytyckim

 

W dniu 16 czerwca 2016 r. nasza jednostka brała udział w ćwiczeniach zgrywających jednostek OSP włączonych do KSRG z powiatu włodawskiego. Tematem głównym było ćwiczenie umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego: poruszania się na akwenach wodnych, sposobów podejmowania poszkodowanych z wody i udzielania im pierwszej pomocy, działań poszukiwawczych oraz działań zabezpieczających przed zalaniem poprzez ustawienie zapór przeciwpowodziowych. Zmagania obserwowali młodzi adepci pożarnictwa z MDP Urszulin.

WIĘCEJ

Rajd rowerowy przedszkolaków-pokaz sprzętu strażackiego

 

W dniu 11.06.2016 r. w trakcie rajdu rowerowego przedszkolaków z rodzicami do Ośrodka Muzealno- Dydaktycznego w Starym Załuczu, druhowie  z Ochotniczej Straży Pożarnej  w Urszulinie zorganizowali pokaz sprzętu strażackiego i udzielania kwalifikowanej  pierwszej  pomocy medycznej. Na samym początku strażacy opowiedzieli  o zasadach alarmowania straży pożarnej, gdzie dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat znajomości numerów alarmowych do służb ratunkowych. Dzieci były zarówno poszkodowanymi jak i ratownikami. Pomagały przy resuscytacji, zaopatrywaniu złamań i ran, zakładały kołnierz ortopedyczny czy też pomagały strażakom przygotować poszkodowanego do transportu w bezpieczne miejsce. Następnie opowiadali o swojej pracy oraz prezentowali możliwości samochodów i sprzętu gaśniczego znajdującego się na ich wyposażeniu.

Na koniec strażacy wspólnie z przedszkolakami przy ognisku piekli kiełbaski  a następnie  wręczyli uczestnikom rajdu książkę „Dzieje pożarnictwa w Urszulinie i okolicy”.

WIĘCEJ

Strażacy Ochotnicy dzieciom

 

4 maja, swoje święto obchodzili strażacy. To oni zazwyczaj pierwsi na miejscu zdarzenia ryzykują własnym życiem, aby ratować nasze. Nie ma znaczenia czy chodzi o ratowanie ofiar wypadków drogowych, pożarów czy też, tych, którzy ucierpieli np. podczas huraganu czy powodzi zawsze służą pomocą, gdy ktoś jej potrzebuje. Z tej okazji strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie zaprezentowali przedszkolakom z Przedszkola w  Urszulinie sprzęt pożarniczy. Pokazano w ten sposób dzieciom, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również wzywani są do wypadków drogowych oraz udzielania pierwszej pomocy. W czasie wizyty strażacy pokazali, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Uczono zasad zachowania się i powiadamiania straży w przypadku zagrożenia. Dzieci na zakończenie wizyty wręczyły strażakom kwiaty i okolicznościowe laurki z obrazkami dotyczącymi pracy strażaków oraz podziękowania.

WIĘCEJ

POKAZ STRAŻACKI PODCZAS „PIKNIKU RODZINNEGO Z KONSTYTUCJĄ”

 

W dniu 03.05.2016 r. na terenie Parku Rekreacyjnego w Urszulinie odbył się „PIKNIK RODZINNY Z KONSTYTUCJĄ” podczas którego strażacy z jednostki OSP Urszulin zorganizowali strażacki pokaz ratownictwa technicznego.

Tematem pokazu był najczęściej spotykany typ wypadku drogowego, który może zdarzyć się w każdej porze roku i przy każdej pogodzie. W pokazie na prostym odcinku drogi kierowca jadąc zbyt szybko stracił panowanie nad pojazdem i wjeżdżając do rowu uderzył w przydrożne drzewo. W akcji brało udział dwa zastępy strażaków w sile: na SRT rota ratownictwa medycznego, rota ratownictwa technicznego i dowódca, będący jednocześnie kierowcą, na GCBA dwie roty gaśnicze i kierowca, łącznie 10 strażaków. 

WIĘCEJ

Pokaz udzielania pierwszej pomocy

 

W ramach programu profilaktyczno – wychowawczego „Bezpieczeństwo dzieci – uświadomienie sensu udzielania pierwszej pomocy” Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie i  Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie oraz Policjanci z  Komisariatu Policji w Urszulinie  na zaproszenie Dyrektora  Zespołu Szkół w Urszulinie przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i omówili zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw  w okresie ferii zimowych. Na samym początku strażacy opowiedzieli dzieciom o zasadach alarmowania straży pożarnej, gdzie dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat znajomości numerów alarmowych do służb ratunkowych. Opowiedzieli im również o zasadach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w wykonaniu strażaków.

WIĘCEJ