Kategoria POKAZY STRAŻACKIE

Strażacki pokaz ratownictwa technicznego i medycznego

 

W niedzielne popołudnie 3 lipca  podczas trwających Dni Gminy Urszulin strażacy z jednostki OSP Urszulin zorganizowali strażacki pokaz ratownictwa technicznego i medycznego. Druhowie mieli okazję zaprezentować swoje wyszkolenie i sprzęt. Podczas pokazu ratowali uwięzionego kierowcę i zabezpieczali miejsce wypadku. W pojeździe uwieziona była jedna osoba, która nie mogła opuścić pojazdu o własnych siłach. Działania ratowników  obejmowały przygotowanie linii szybkiego natarcia w razie samo zapłonu pojazdu, odłączony został również akumulator...

WIĘCEJ

Pokaz strażacki dla dzieci

 

Z okazji  Dnia Strażaka dzieci z grupy „Żółwiki” i „Żabki” z Przedszkola w Urszulinie pod opieką Pań nauczycielek w dniu 12 maja br. odwiedziły strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci ze specyfiką swojej pracy, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru oraz innych miejscowych zagrożeń, dzieci dowiedziały się jak i w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły samochody ratowniczo – gaśnicze. Dzieci miały możliwość zobaczenia z bliska wozów bojowych i sprzętu znajdującego się w nich a wykorzystywanego do pracy podczas działań ratowniczych...

WIĘCEJ

Pokaz sprzętu strażackiego

 

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie od lat spotykają się z dziećmi w ramach działań prewencyjnych na rzecz lokalnego środowiska. Starają się zachęcać dzieci do wstępowania w  szeregi OSP już od najmłodszych lat. Coroczny cykl spotkań rozpoczyna się w maju. W tym roku spotkania z dziećmi rozpoczęły się 5 marca o godz. 14:00 przed strażnicą w Urszulinie. Był pokaz sprzętu strażackiego i lanie wody ze strażackiego węża. Dzieci miały możliwość z bliska zobaczyć samochód, wejść do środka, obejrzeć wyposażenie, zapoznać się ze specyfiką pracy strażaków. Pokaz sprawił dzieciom wiele radości. Uczestniczyły w nim dzieci z terenu gminy Urszulin oraz dzieci z Ukrainy. Na zakończenie spotkania było wspólne zdjęcie i słodki poczęstunek od strażaków...

WIĘCEJ

Strażacki pokaz dla dzieci

 

W dniu 6 czerwca 2019 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie wspólnie ze strażakami z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie na zaproszenie Pań nauczycielek klas I – III Zespołu Szkół  w Urszulinie byli w tutejszej placówce z pokazem strażackim. Celem spotkania było przeprowadzenie pokazu i ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy oraz  omówienie  zasady bezpiecznego zachowania się podczas zbliżających się wakacji. Na wstępie przypomniane zostały zasady postępowania w sytuacji, kiedy nastąpi zagrożenie życia: zasłabnięcie, utrata przytomności, złe samopoczucie itp. Dzieci doskonale wiedzą, że należy zawiadomić Pogotowie Ratunkowe, znają numery alarmowe, na które należy dzwonić aby uzyskać pomoc dla  osoby poszkodowanej.

WIĘCEJ

Pokaz ratownictwa technicznego i medycznego w Urszulinie

 

W dniu 01.05.2019 r. na terenie Parku Rekreacyjnego w Urszulinie odbył się „PIKNIK RODZINNY ”, podczas którego strażacy z jednostki OSP Urszulin zorganizowali pokaz ratownictwa technicznego i medycznego. Zaprezentowali swoje wyszkolenie i sprzęt. Podczas pokazu gasili pożar, zabezpieczali teren akcji ratowniczej oraz udzielali pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Szybka i sprawna interwencja strażaków zaimponowała widzom.

WIĘCEJ

Strażacki pokaz ratownictwa technicznego i medycznego

 

W dniu 07.07.2018 r. podczas trwających Dni Gminy Urszulin strażacy z jednostki OSP Urszulin zorganizowali strażacki pokaz ratownictwa technicznego i medycznego. Strażacy zaprezentowali swoje wyszkolenie i sprzęt. Podczas pokazu ratowali uwięzionego kierowcę z pasażerem i zabezpieczali miejsce wypadku. Scenariusz pokazu obejmował najczęściej spotykany typ wypadku drogowego. W pokazie na prostym odcinku drogi kierowca jadąc zbyt szybko stracił panowanie nad pojazdem i wjeżdżając do rowu uderzył w przydrożne drzewo.

WIĘCEJ

Pokazy ratownictwa wodnego

 

W dniu 30 czerwca br. podczas trwających Dni Gminy Urszulin „Pierwszy Jarmark Poleski” nad jeziorem Sumin odbyły się pokazy ratownictwa wodnego. Zgodnie z przyjętym planem współdziałania wybranych służb ratunkowych pokaz zorganizowano z udziałem jednostek: JRG Włodawa, OSP Włodawa, OSP Urszulin, OSP  Wola Uhruska, OSP Dołhobrody oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Nad bezpieczeństwem podczas przejazdu i w trakcie pokazu czuwali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Urszulinie. Celem pokazu było doskonalenie działań służb ratunkowych z zakresu poruszania się na akwenach wodnych, sposobów podejmowania poszkodowanych z wody i udzielania im pierwszej pomocy medycznej. Omówiono również zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk podczas letniego wypoczynku. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy ognisku.

WIĘCEJ

Ewakuacja w Zespole Szkół w Urszulinie

 

W dniu 18 października 2016 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół w Urszulinie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dla  jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Urszulin była to okazja do podniesienia poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych jak również stanu wyszkolenia.

WIĘCEJ

Ćwiczenia na Jeziorze Wytyckim

 

W dniu 16 czerwca 2016 r. nasza jednostka brała udział w ćwiczeniach zgrywających jednostek OSP włączonych do KSRG z powiatu włodawskiego. Tematem głównym było ćwiczenie umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego: poruszania się na akwenach wodnych, sposobów podejmowania poszkodowanych z wody i udzielania im pierwszej pomocy, działań poszukiwawczych oraz działań zabezpieczających przed zalaniem poprzez ustawienie zapór przeciwpowodziowych. Zmagania obserwowali młodzi adepci pożarnictwa z MDP Urszulin.

WIĘCEJ

Rajd rowerowy przedszkolaków-pokaz sprzętu strażackiego

 

W dniu 11.06.2016 r. w trakcie rajdu rowerowego przedszkolaków z rodzicami do Ośrodka Muzealno- Dydaktycznego w Starym Załuczu, druhowie  z Ochotniczej Straży Pożarnej  w Urszulinie zorganizowali pokaz sprzętu strażackiego i udzielania kwalifikowanej  pierwszej  pomocy medycznej. Na samym początku strażacy opowiedzieli  o zasadach alarmowania straży pożarnej, gdzie dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat znajomości numerów alarmowych do służb ratunkowych. Dzieci były zarówno poszkodowanymi jak i ratownikami. Pomagały przy resuscytacji, zaopatrywaniu złamań i ran, zakładały kołnierz ortopedyczny czy też pomagały strażakom przygotować poszkodowanego do transportu w bezpieczne miejsce. Następnie opowiadali o swojej pracy oraz prezentowali możliwości samochodów i sprzętu gaśniczego znajdującego się na ich wyposażeniu.

Na koniec strażacy wspólnie z przedszkolakami przy ognisku piekli kiełbaski  a następnie  wręczyli uczestnikom rajdu książkę „Dzieje pożarnictwa w Urszulinie i okolicy”.

WIĘCEJ