Ewakuacja w Zespole Szkół w Urszulinie

 

W dniu 18 października 2016 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół w Urszulinie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dla  jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Urszulin była to okazja do podniesienia poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych jak również stanu wyszkolenia. Przeprowadzenie przeglądu sprzętu oraz indywidualnego wyposażenia strażaków z terenu gminy Urszulin. Sprawdzenie możliwości użycia specjalistycznego sprzętu w terenie  sprawdzenie urządzeń i środków łączności, sprawdzenie planu alarmowania służb ratowniczych.

Założenia do ćwiczenia:

W budynku Zespołu Szkół w Urszulinie przy ul. Szkolnej 23,  na skutek zwarcia instalacji elektrycznej w pracowni gimnazjum na II piętrze powstaje pożar. Pożar zostaje zauważony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nauczyciel powiadamia dyrektora Zespołu Szkól a sam próbuje  ugasić go za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Użycie podręcznego sprzętu gaśniczego nie przynosi jednak oczekiwanych efektów a zadymienie staje się bardzo duże i przedostaje się na korytarz.

O pożarze powiadomiona  zostaje Państwowa Straż Pożarna , OSP Urszulin, OSP Wereszczyn i Komisariat Policji w Urszulinie.

Z uwagi na bardzo duże zadymienie część osób zostaje uwięziona na drugiej kondygnacji budynku. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia jednostki OSP równocześnie z prowadzeniem działań gaśniczych prowadzona jest ewakuacja osób z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego z JRG Włodawa.

Skutki zdarzenia:

– zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek,

–  ewakuacja z budynku szkoły znajdujących się tam osób.

Po przeprowadzeniu ewakuacji na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzili listy obecności swoich uczniów ich stan zdrowia, zwracając uwagę na takie objawy jak zawroty głowy, wymioty, kaszel, zranienia, potłuczenia itp. Następnie złożyli meldunek prowadzącemu ewakuację Dyrektorowi, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W ewakuacji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy obsługi. Łącznie ewakuowano: 420 uczniów, 28 nauczycieli, 25 pracowników obsługi. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi, który odwołał alarm. W dalszej części Druhowie z KP PSP we Włodawie oraz OSP Urszulin i Wereszczyn omówili procedury i  przebieg ewakuacji a następnie zaprezentowali zebranym sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu jednostek PSP i OSP.  Po pokazach nauczyciele i uczniowie bezpiecznie wrócili na lekcje.