Kategoria Szkolenia

Ćwiczenia zgrywające

 

W dniu 24. 11. 2023 r. odbyły się ćwiczenia zgrywające wybranych sił i środków KSRG z udziałem jednostek z powiatu włodawskiego w tym OSP Urszulin. Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie w czasie rzeczywistym możliwości jednostki do zaalarmowania wszystkich funkcjonariuszy KP PSP we Włodawie, przybycia stacjonowania jak również utworzenia Stanowiska Kierowania KP oraz sprawdzenie spójności działania KSRG na poziomie powiatu. Temat ćwiczeń „Relokacja SIS 2023”

fot. Marek Postawski

WIĘCEJ

Ewakuacja w Zespole Szkół w Urszulinie

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mając na względzie bezpieczeństwo uczniów i pracowników  w  dniu 26 września 2019 r. o godzinie 11:00 w Zespole Szkół w Urszulinie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku w przypadku powstania zagrożenia, jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą, który do czasu przybycia jednostek Państwowej lub Ochotniczej  Straży Pożarnej  musi zorganizować ewakuację ludzi i mienia. Osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny ewakuować się najkrótszą oznakowaną drogą ewakuacyjną poza strefę objętą pożarem lub na zewnątrz budynku.

WIĘCEJ

Ćwiczenia doskonalące działania ratownicze

 

W dniu 25 czerwca 2019 roku na akwenie i terenie przyległym do jeziora Rotcze w miejscowości Grabniak przeprowadzono ćwiczenia doskonalące działania ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej, w których brała udział jednostka OSP Urszulin. Założeniem do ćwiczeń było, że na jeziorze Rotcze znajdują się osoby wymagająca podjęcia z wody i udzielenia im pierwszej pomocy. Zachodzi potrzeba jak najszybszego podjęcia poszkodowanych z wody i udzielania im pierwszej pomocy, przeprowadzenia działań poszukiwawczych.

WIĘCEJ

Ćwiczenia z zakresu działań przeciwpowodziowych

 

W dniu 05.06.2019 r. na terenie powiatu włodawskiego odbyły się niezapowiedziane ćwiczenia z zakresu działań przeciwpowodziowych. Miejscem ćwiczenia było jezioro Glinki.  Ratownicy podczas manewrów  mieli przepompować znaczne ilości wody przy pomocy pomp pływających oraz pompy dużej wydajności oraz przeprowadzić ewakuację osób poszkodowanych z zalanych budynków przy pomocy łodzi.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, mobilność specjalistycznego sprzętu, stan wyposażenia i gotowości operacyjnej do działań ratowniczych związanych z usuwaniem i ograniczaniem skutków powodzi.

WIĘCEJ

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego

 

Jednostka OSP Urszulin posiada na swoim wyposażeniu zestaw sprzętu hydraulicznego, w związku z tym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie w terminie od 15.03.2019 r. do 17.03.2019 r. przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP według obowiązującego programu szkolenia. Zajęcia teoretyczne wraz z ćwiczeniami praktycznymi zostały przeprowadzone na obiektach KP PSP we Włodawie. Całe szkolenie zrealizowano w wymiarze 31 godzin. Szkolenie zakończono egzaminem, który z wynikiem pozytywnym ukończyło czterech Druhów z naszej jednostki. 

WIĘCEJ

Ćwiczenia z ratownictwa lodowego

 

8 lutego 2019 r. strażacy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie przeprowadzili  ćwiczenia zgrywające jednostek ochrony przeciwpożarowej mające na celu doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych na  zamarzniętych akwenach wodnych w zakresie wykorzystania posiadanego sprzętu, poruszania się na zamarzniętych akwenach wodnych, sposobów podejmowania poszkodowanych z wody i udzielania im pierwszej pomocy.

 W szkoleniu oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie brało udział jeszcze 8 jednostek OSP z terenu powiatu włodawskiego. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były wykładami, na których bryg...

WIĘCEJ

Ćwiczenia zgrywające „LASY 2018”

 

W dniu 30. 04. 2018 r odbyły się ćwiczenia strażackie „Lasy 2018”. Rejonem ćwiczeń był teren Poleskiego Parku Narodowego. Udział wzięły jednostki PSP i OSP z powiatu włodawskiego oraz zadysponowano jednostki PSP z Chełma i Łęcznej. Gminę Urszulin reprezentowały OSP Urszulin,  Wytyczno i Wereszczyn. Zadaniem było ugaszenie pożaru lasu i przepompowanie wody na duże odległości.  Jednym z ćwiczeń było  ratowanie strażaka przygniecionego drzewem. Po zakończeniu i podsumowaniu ćwiczeń można było posilić się ciepłym bigosem i kiełbaską z ogniska.

Tekst i fot. Andrzej Jung

WIĘCEJ

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej

 

W dniach 16 i 17 września 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie odbył się kurs weryfikacyjny uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Strażacy ratownicy posiadający już ww. uprawnienia kpp  przystąpili ponownie do kursu zakończonego egzaminem. Czterech druhów z naszej jednostki i czterech z jednostki OSP Wereszczyn przystąpiło do weryfikacji uprawnień, które uzyskali z  wynikiem pozytywnym. Odbycie tego kursu pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego...

WIĘCEJ

Szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego

 

17 lutego 2017 r. na Jeziorze Białym odbyło się szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach.

Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa PSP we Włodawie, a udział wzięli strażacy JRG Włodawa oraz druhowie z jednostek OSP Urszulin, Dołchobrody,  Orchówek, Wola Uhruska,  Włodawa.

Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były wykładami, na których przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się po lodzie, metody i sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczych oraz zagadnienia związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy w trakcie działań ratowniczych prowadzonych na lodzie. Podczas zajęć praktycznych przedstawiono prawidłowe wykonanie ewakuacji osób, pod którymi załamał się lód...

WIĘCEJ

Uroczyste nadanie patentów Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej

 

W dniu 25.11.2016 r. w świetlicy OSP w Urszulinie odbyło się uroczyste nadanie patentów Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej dla druhów z powiatu włodawskiego. W miesiącach czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu br. odbywał się kurs przygotowawczy do egzaminu. Organizacją kursu zajęło się dowództwo JRG Włodawa  st. kapitan Robert Barszczewski i mł. bryg. Waldemar Makarewicz. Szkolenie odbywało się zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072). Do sprawdzianu przygotowywało się 24 druhów z powiatu włodawskiego. Ćwiczenia odbywały się na jeziorach Białym, Glinki oraz Wytyczno, zaś egzamin — na jeziorze Białka...

WIĘCEJ