Kategoria Szkolenia

Ćwiczenia z ratownictwa lodowego

 

8 lutego 2019 r. strażacy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie przeprowadzili  ćwiczenia zgrywające jednostek ochrony przeciwpożarowej mające na celu doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych na  zamarzniętych akwenach wodnych w zakresie wykorzystania posiadanego sprzętu, poruszania się na zamarzniętych akwenach wodnych, sposobów podejmowania poszkodowanych z wody i udzielania im pierwszej pomocy.

 W szkoleniu oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie brało udział jeszcze 8 jednostek OSP z terenu powiatu włodawskiego. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były wykładami, na których bryg...

WIĘCEJ

Ćwiczenia zgrywające „LASY 2018”

 

W dniu 30. 04. 2018 r odbyły się ćwiczenia strażackie „Lasy 2018”. Rejonem ćwiczeń był teren Poleskiego Parku Narodowego. Udział wzięły jednostki PSP i OSP z powiatu włodawskiego oraz zadysponowano jednostki PSP z Chełma i Łęcznej. Gminę Urszulin reprezentowały OSP Urszulin,  Wytyczno i Wereszczyn. Zadaniem było ugaszenie pożaru lasu i przepompowanie wody na duże odległości.  Jednym z ćwiczeń było  ratowanie strażaka przygniecionego drzewem. Po zakończeniu i podsumowaniu ćwiczeń można było posilić się ciepłym bigosem i kiełbaską z ogniska.

Tekst i fot. Andrzej Jung

WIĘCEJ

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej

 

W dniach 16 i 17 września 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie odbył się kurs weryfikacyjny uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Strażacy ratownicy posiadający już ww. uprawnienia kpp  przystąpili ponownie do kursu zakończonego egzaminem. Czterech druhów z naszej jednostki i czterech z jednostki OSP Wereszczyn przystąpiło do weryfikacji uprawnień, które uzyskali z  wynikiem pozytywnym. Odbycie tego kursu pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego...

WIĘCEJ

Szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego

 

17 lutego 2017 r. na Jeziorze Białym odbyło się szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach.

Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa PSP we Włodawie, a udział wzięli strażacy JRG Włodawa oraz druhowie z jednostek OSP Urszulin, Dołchobrody,  Orchówek, Wola Uhruska,  Włodawa.

Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były wykładami, na których przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się po lodzie, metody i sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczych oraz zagadnienia związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy w trakcie działań ratowniczych prowadzonych na lodzie. Podczas zajęć praktycznych przedstawiono prawidłowe wykonanie ewakuacji osób, pod którymi załamał się lód...

WIĘCEJ

Uroczyste nadanie patentów Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej

 

W dniu 25.11.2016 r. w świetlicy OSP w Urszulinie odbyło się uroczyste nadanie patentów Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej dla druhów z powiatu włodawskiego. W miesiącach czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu br. odbywał się kurs przygotowawczy do egzaminu. Organizacją kursu zajęło się dowództwo JRG Włodawa  st. kapitan Robert Barszczewski i mł. bryg. Waldemar Makarewicz. Szkolenie odbywało się zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072). Do sprawdzianu przygotowywało się 24 druhów z powiatu włodawskiego. Ćwiczenia odbywały się na jeziorach Białym, Glinki oraz Wytyczno, zaś egzamin — na jeziorze Białka...

WIĘCEJ

Szkolenie BHP

 

21.10.2015 r. odbyło się szkolenie BHP dla strażaków ochotników z naszej gminy. Organizatorem była Komenda Powiatowa PSP we Włodawie. Szkolenie  prowadził Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie bryg. Dariusz Pytka oraz  Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej st. kpt. Robert Barszczewski.  Celem szkolenia było przypomnienie o podstawowych zasadach wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych.

WIĘCEJ

Szkolenie „Lukas”

 

W dniu dzisiejszym tj. 14 .10. 2015 r. w Lublinie odbyło się szkolenie operatorów zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego typu średniego.

WIĘCEJ

Nocne ćwiczenia lotniczego pogotowia i strażaków

 

W dniu 16.09.2014 r. odbyło się szkolenie doskonalące dla strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.                                                                                        Strażacy OSP Urszulin brali udział w nocnym szkoleniu mających na celu szybkie zabezpieczenie lądowiska dla helikoptera medycznego. Helikopter lądował na wolnym placu. Podczas manewrów poinstruowano jak profesjonalnie przygotować miejsce do lądowania śmigłowca w warunkach nocnych.

WIĘCEJ