Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej

 

W dniach 16 i 17 września 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie odbył się kurs weryfikacyjny uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Strażacy ratownicy posiadający już ww. uprawnienia kpp  przystąpili ponownie do kursu zakończonego egzaminem. Czterech druhów z naszej jednostki i czterech z jednostki OSP Wereszczyn przystąpiło do weryfikacji uprawnień, które uzyskali z  wynikiem pozytywnym. Odbycie tego kursu pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Pozwala na niesienie pomocy i ratowanie życia drugiej osobie. Warto zatem mieć w jednostce ratowników z uprawnieniami medycznymi. Szczególnie, że  nasza OSP należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.