Kategoria Kronika

XXVII Ogólnopolski Konkurs Kronik ZOSP RP – Toruń 2021

 

W dniach 17-19 września 2021 r. w Toruniu odbyło się podsumowanie XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.

Laureaci konkursu spotkali się w piątek i w sobotę w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Swoją obecnością w wydarzeniu zaszczycił Prezes  ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Podczas spotkania odbyły się warsztaty kronikarskie, prezentacje, sesja popularnonaukowa, wykłady oraz żywa dyskusja. W czasie pobytu strażacy mieli okazję zwiedzenia miejsc historycznych miasta.

W niedzielę w Muzeum Etnograficznym odbyło się spotkanie laureatów ogólnopolskich konkursów historycznych i wystawa kronik. W XXVI Ogólnopolskim Konkursie Kronik zgłoszono 88 kronik OSP w ilości 134 tomów z 13 województw. 70 OSP w tym 1 zakładowa (80%), 6 MDP (7%), 2 Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP (2%) i 8 Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP (9%), 2 zespołu folklorystycznego i orkiestry (2%). 19 kronik (22%) nie brało udziału w dotychczas organizowanych przez ZG ZOSP RP edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Kronik.

Na konkurs z województwa lubelskiego zgłoszono 11 kronik w 15 tomach w tym: 8 kronik OSP – 10 tomów, 1 kronikę OSP i orkiestry – 2 tomy, 1 kronikę Oddziału Gminnego ZOSP RP – 1 tom i 1 fotokronikę OSP –  2 tomy. Z powiatu włodawskiego zgłoszono dwie kroniki:  Kronika  OSP Urszulin oraz Kronika OSP w Hańsku Pierwszym.

Jury powołane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego ZOSP RP dokonało oceny zgłoszonych prac i przyznało nagrody oraz wyróżnienia. Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Kronik przyjęte były kryteria oceny: koncepcja kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP; stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk; poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych; autentyczność, obiektywizm zapisów; poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów; poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego. Oceniane prace otrzymały Kartę Oceny Kroniki. Maksymalnie można było uzyskać 15 punktów. Jury oceniało Kroniki zgodnie z  punktacją. Kronika wzorowa od 13 do 15 pkt., kronika wyróżniająca od 10 do 12 pkt., kronika poprawna od 7 do 9 pkt., kronika do dalszego doskonalenia 6 pkt. i poniżej.

Kronika  Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie autorstwa druhny  Iwony Jung oraz druha Andrzeja Junga otrzymała ocenę wyróżniającą -12 pkt.

WIĘCEJ

II Wojewódzki Konkurs Kronik OSP województwa lubelskiego

 

27 lipca 2021 roku odbyło się uroczyste podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego. Tym razem Kronikarki i Kronikarze spotkali się  w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Organizatorami spotkania byli: dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego dh. Grzegorz Szyszko, przewodniczący Komisji Historycznej OW ZOSP RP w Lublinie dh. Mirosław Walicki oraz wiceprezes Zarządu OW ZOSP RP w Lublinie dh. Tadeusz Sławecki a zarazem dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

Na konkurs zgłoszono 15 kronik i 2 fotokroniki z powiatów włodawskiego, lubartowskiego, zamojskiego, kraśnickiego, puławskiego, radzyńskiego, chełmskiego oraz bialskiego...

WIĘCEJ

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie wyróżniona w ogólnopolskim konkursie

 

W dniach 21 – 22 września 2019 roku w Olsztynie  odbył się Finał XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik.  Do konkursu zgłoszono 78 kronik OSP w ilości 118 tomów. Z województwa lubelskiego zostało zgłoszonych 6 kronik. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie – a dokładnie jej IV tom – jako jedyna z powiatu włodawskiego brała udział w konkursie.

Kroniki oceniało Jury powołane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego ZOSP RP. Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Kronik przyjęte były kryteria oceny: koncepcja kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP; stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk; poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych; autentyczność, obiektywizm zapisów; poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów; poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego.

W tegorocznej ocenie komisja zwracała szczególną uwagę na sposób i treść opisów zdarzeń, które w przyszłości będą najcenniejszym źródłem dla badaczy historii. Jury doceniło pracę druhny Iwony Jung oraz druha Andrzeja Junga, wyróżniając Kronikę  Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie.

WIĘCEJ

I Wojewódzki Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego

 

W dniu 28 czerwca 2019 r. w Lublinie odbył się I Wojewódzki Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego. Naszą jednostkę reprezentowali druhna Iwona Jung, autorka kroniki zgłoszonej do konkursu, oraz druh Andrzej Jung, pasjonat historii, odpowiedzialny za gromadzenie materiałów archiwalnych.

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie – a dokładnie jej IV tom – jako jedyna z powiatu włodawskiego brała udział w konkursie. Zanotowane są w niej wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia straży. Dzięki temu zawsze można powrócić do minionych wydarzeń, obejrzeć fotografie, przeczytać notatki prasowe, odświeżyć ulotną ludzką pamięć.

Podczas konkursu członek komisji historycznej ZOW ZOSP RP w Lublinie Jerzy Brzozowski prowadził warsztaty dla kronikarzy. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie dokumentowania kronikarskiej działalności.

WIĘCEJ

Monografia „Dzieje pożarnictwa w Urszulinie i okolicy” wyróżniona

 

Wielkie wyróżnienie otrzymała monografia „Dzieje pożarnictwa w Urszulinie i okolicy” autorstwa  naszych druhów Adama Panasiuka, Mariusza Kucharskiego i Andrzeja Stefanowicza. W XXIII Konkursie na  prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa w Polsce, zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zajęła trzecie miejsce.

W dniu 25.11.2016 r. w sali konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Warszawie druh Mariusz Kucharski w imieniu współautorów odebrał podziękowania i nagrodę. Uroczystość ta została poprzedzona spotkaniem laureatów XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XXIII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” w  dniach 23-25 września 2016 roku w Supraślu i Białymstoku.

WIĘCEJ