II Wojewódzki Konkurs Kronik OSP województwa lubelskiego

 

27 lipca 2021 roku odbyło się uroczyste podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego. Tym razem Kronikarki i Kronikarze spotkali się  w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Organizatorami spotkania byli: dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego dh. Grzegorz Szyszko, przewodniczący Komisji Historycznej OW ZOSP RP w Lublinie dh. Mirosław Walicki oraz wiceprezes Zarządu OW ZOSP RP w Lublinie dh. Tadeusz Sławecki a zarazem dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

Na konkurs zgłoszono 15 kronik i 2 fotokroniki z powiatów włodawskiego, lubartowskiego, zamojskiego, kraśnickiego, puławskiego, radzyńskiego, chełmskiego oraz bialskiego. Z powiatu włodawskiego zgłoszono kroniki  z dwóch jednostek OSP Urszulin oraz Hańsk. Komisji konkursowej przewodniczył przewodniczący Komisji Historycznej OW ZOSP RP dh. Mirosław Walicki. W wyniku oceny kronika OSP Urszulin, prowadzona przez druhnę Iwonę Jung oraz druha Andrzeja Junga, została uznana za wzorową. Oceny wzorowe przyznano także kronikom OSP z Brzezin, Deszkowic, Hańska, Kraśnika, Leśniczówki, Rudy, Śniatycz, Wohynia, Zubowic, Żalina, Żerocina i Zarządu Oddziału Gminnego w Komarowie Osada. Oceny wyróżniające otrzymały kroniki OSP z Jeziora i Radecznicy.

Uczestników konkursu nagrodzono dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Jednocześnie dyplomy z oceną otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne. Sponsorem  dyplomów i nagród był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie

Po zakończeniu podsumowania Konkursu Kronik odbyło się zebranie założycielskie Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Lubelskiego. Inicjatorem powstania Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP był przewodniczący Komisji Historycznej OW ZOSP RP w Lublinie dh. Mirosław Walicki. Podczas zebrania przyjęto Regulamin Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP oraz powołano dh. Jerzego Brzozowskiego na  Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Lubelskiego. Prezydium znaleźli się także: dh. Piotr Przygodzki z OSP w Końskowoli (wiceprzewodniczący), Ewa Huzar z OSP w Rudzie (sekretarz), Piotr Grząśko z OSP Komarów-Osada (członek),  Tomasz Bieniek z OSP w Żerocinie (członek) i Andrzej Jung z OSP w Urszulinie (członek).

tekst Iwona Jung, fot. Andrzej Jung