Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej

 

ZARZĄD

Wiesław Samojło – Prezes

Jan Lewandowski – Naczelnik

Michał Brzegowy – Z-ca Naczelnika

Stanisław Artymiuk – Sekretarz

Iwona Jung – Skarbnik

Andrzej Jung – Gospodarz

Ryszard Kiryk – Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Dariusz Adam Kozłowski- Przewodniczący

Arkadiusz Misztalski

Julia Szadkowska

DRUHOWIE

 1. Abramczuk Waldemar
 2. Arciszewski Stanisław
 3. Artymiuk Stanisław
 4. Bedłuszak Mateusz
 5. Bedłuszak Piotr
 6. Brodaczewski Artur
 7. Brzegowy Michał
 8. Brzegowy Rafał
 9. Doszko Grzegorz
 10. Dzierzbicki Piotr
 11. Grabowski Grzegorz
 12. Hodun Mirosław
 13. Jung Andrzej
 14. Jung Iwona
 15. Kamela Włodzimierz
 16. Kamela Wojciech
 17. Kiryk Jakub
 18. Kiryk Ryszard
 19. Kozłowski Andrzej
 20. Kozłowski Dariusz
 21. Kucharski Mariusz
 22. Kudyba Piotr
 23. Lewandowski Artur
 24. Lewandowski Jan
 25. Marciniuk Karol
 26. Mazurek Marcin
 27. Mazurek Marek
 28. Mendel Marian
 29. Misztalski Arkadiusz
 30. Misztalski Roman
 31. Misztalski Ryszard
 32. Myszyński Kazimierz
 33. Olszewski Kacper
 34. Panasiuk Adam
 35. Polski Bolesław
 36. Postawski Marek
 37. Romaniuk Patryk
 38. Rutkowski Henryk- członek wspierający
 39. Samojło Wiesław
 40. Solarski Zygmunt
 41. Stefanowicz Andrzej
 42. Szadkowska Julia 
 43. Szadkowski Lucjan
 44. Wiczuk Tomasz
 45. Wojcieszuk Adam