Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej

 

ZARZĄD

Wiesław Samojło – Prezes

Jan Lewandowski – Naczelnik

Michał Brzegowy – Z-ca Naczelnika

Stanisław Artymiuk – Sekretarz

Iwona Jung – Skarbnik

Andrzej Jung – Gospodarz

Ryszard Kiryk – Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Dariusz Adam Kozłowski- Przewodniczący

Arkadiusz Misztalski

Julia Szadkowska

DRUHOWIE

 1. Abramczuk Waldemar
 2. Arciszewski Stanisław
 3. Artymiuk Krzysztof
 4. Artymiuk Stanisław
 5. Bedłuszak Mateusz
 6. Bedłuszak Piotr
 7. Brodaczewski Artur
 8. Brzegowy Michał
 9. Brzegowy Rafał
 10. Doszko Grzegorz
 11. Dzierzbicki Piotr
 12. Grabowski Grzegorz
 13. Hodun Mirosław
 14. Jung Andrzej
 15. Jung Iwona
 16. Kamela Włodzimierz
 17. Kamela Wojciech
 18. Kiryk Jakub
 19. Kiryk Ryszard
 20. Kozłowski Andrzej
 21. Kozłowski Dariusz
 22. Kucharski Mariusz
 23. Kudyba Piotr
 24. Lewandowski Artur
 25. Lewandowski Jan
 26. Marciniuk Karol
 27. Mazurek Marcin
 28. Mazurek Marek
 29. Mendel Marian
 30. Misztalski Arkadiusz
 31. Misztalski Roman
 32. Misztalski Ryszard
 33. Myszyński Kazimierz
 34. Namielski Grzegorz
 35. Olszewski Kacper
 36. Panasiuk Adam
 37. Polski Bolesław
 38. Postawski Marek
 39. Romaniuk Patryk
 40. Rutkowski Henryk- członek wspierający
 41. Samojło Wiesław
 42. Solarski Zygmunt
 43. Stefanowicz Andrzej
 44. Szadkowska Julia 
 45. Szadkowski Lucjan
 46. Wiczuk Tomasz
 47. Wojcieszuk Adam

 

Zmiana stanu członków OSP dn.  15. 12. 2022 r.  (przyjęci członkowie poz. 3 i 34)