Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej

 

ZARZĄD

Wiesław Samojło – Prezes

Jan Lewandowski – Naczelnik

Michał Brzegowy – Z-ca Naczelnika

Stanisław Artymiuk – Sekretarz

Iwona Jung – Skarbnik

Andrzej Jung – Gospodarz

Ryszard Kiryk – Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Dariusz Adam Kozłowski- Przewodniczący

Arkadiusz Misztalski

Julia Szadkowska

DRUHOWIE

 1. Abramczuk Waldemar
 2. Arciszewski Stanisław
 3. Artymiuk Stanisław
 4. Bedłuszak Mateusz
 5. Bedłuszak Piotr
 6. Borowiec Grzegorz
 7. Brodaczewski Artur
 8. Brzegowy Michał
 9. Brzegowy Rafał
 10. Doszko Grzegorz
 11. Dzierzbicki Piotr
 12. Grabowski Grzegorz
 13. Hodun Mirosław
 14. Józefczuk Justyna
 15. Jung Andrzej
 16. Jung Iwona
 17. Kamela Włodzimierz
 18. Kamela Wojciech
 19. Kiryk Jakub
 20. Kiryk Ryszard
 21. Kotiuk Andrzej
 22. Kozłowski Andrzej
 23. Kozłowski Dariusz
 24. Kucharski Mariusz
 25. Kudyba Piotr
 26. Lewandowski Artur
 27. Lewandowski Jan
 28. Marciniuk Karol
 29. Mazurek Marcin
 30. Mazurek Marek
 31. Mendel Marian
 32. Michalski Dariusz
 33. Misztalski Arkadiusz
 34. Misztalski Roman
 35. Misztalski Ryszard
 36. Myszyński Kazimierz
 37. Olszewski Kacper
 38. Panasiuk Adam
 39. Polski Bolesław
 40. Postawski Marek
 41. Romaniuk Patryk
 42. Rutkowski Henryk- członek wspierający
 43. Samojło Wiesław
 44. Solarski Zygmunt
 45. Stefanowicz Andrzej
 46. Szadkowska Julia 
 47. Szadkowski Lucjan
 48. Wiczuk Tomasz
 49. Wojcieszuk Adam