XXVII Ogólnopolski Konkurs Kronik ZOSP RP – Toruń 2021

 

W dniach 17-19 września 2021 r. w Toruniu odbyło się podsumowanie XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.

Laureaci konkursu spotkali się w piątek i w sobotę w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Swoją obecnością w wydarzeniu zaszczycił Prezes  ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Podczas spotkania odbyły się warsztaty kronikarskie, prezentacje, sesja popularnonaukowa, wykłady oraz żywa dyskusja. W czasie pobytu strażacy mieli okazję zwiedzenia miejsc historycznych miasta.

W niedzielę w Muzeum Etnograficznym odbyło się spotkanie laureatów ogólnopolskich konkursów historycznych i wystawa kronik. W XXVI Ogólnopolskim Konkursie Kronik zgłoszono 88 kronik OSP w ilości 134 tomów z 13 województw. 70 OSP w tym 1 zakładowa (80%), 6 MDP (7%), 2 Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP (2%) i 8 Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP (9%), 2 zespołu folklorystycznego i orkiestry (2%). 19 kronik (22%) nie brało udziału w dotychczas organizowanych przez ZG ZOSP RP edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Kronik.

Na konkurs z województwa lubelskiego zgłoszono 11 kronik w 15 tomach w tym: 8 kronik OSP – 10 tomów, 1 kronikę OSP i orkiestry – 2 tomy, 1 kronikę Oddziału Gminnego ZOSP RP – 1 tom i 1 fotokronikę OSP –  2 tomy. Z powiatu włodawskiego zgłoszono dwie kroniki:  Kronika  OSP Urszulin oraz Kronika OSP w Hańsku Pierwszym.

Jury powołane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego ZOSP RP dokonało oceny zgłoszonych prac i przyznało nagrody oraz wyróżnienia. Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Kronik przyjęte były kryteria oceny: koncepcja kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP; stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk; poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych; autentyczność, obiektywizm zapisów; poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów; poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego. Oceniane prace otrzymały Kartę Oceny Kroniki. Maksymalnie można było uzyskać 15 punktów. Jury oceniało Kroniki zgodnie z  punktacją. Kronika wzorowa od 13 do 15 pkt., kronika wyróżniająca od 10 do 12 pkt., kronika poprawna od 7 do 9 pkt., kronika do dalszego doskonalenia 6 pkt. i poniżej.

Kronika  Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie autorstwa druhny  Iwony Jung oraz druha Andrzeja Junga otrzymała ocenę wyróżniającą -12 pkt. Pozostałe kroniki z województwa lubelskiego dostały następujące oceny: Kronika OSP w Hańsku Pierwszym ocena wzorowa – 15 pkt; Kronika OSP w Wohyniu  ocena wyróżniająca – 12 pkt; Kronika OSP w Zubowicach ocena wyróżniająca – 12 pkt; Kronika Oddziału Gminnego ZOSP RP W Komarowie-Osada ocena wyróżniająca – 12 pkt; Kronika OSP i orkiestry w Kraśniku ocena wyróżniająca – 12 pkt; Kronika OSP w Adamowie ocena poprawna – 9 pkt; Kronika OSP w Deszkowicach Pierwszych ocena poprawna – 9 pkt; Kronika OSP w Rudzie ocena poprawna – 9 pkt; Kronika OSP w Śniatyczach ocena poprawna – 9 pkt; Fotokronika OSP w Deszkowicach Pierwszych ocena poprawna – 9 pkt.

W konkursach historycznych komisja oceniła publikacje, które wpłynęły w 2020 i 2021 r. Razem do dwóch konkursów historycznych wpłynęło 52 prace. W XXVII Konkursie na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania z dziejów OSP udział wzięło 45 publikacji. Z których było: 36 wyróżnień, 5 otrzymały III nagrodę, 3 otrzymały II nagrodę i 1 otrzymała I nagrodę. Do konkursu z województwa lubelskiego zgłoszono  jedenaście opracowań. Praca „Ochotnicza Straż Pożarna w Garbowie – 90 lat historii”  wydana przez Sylwię Kopycińską, Małgorzatę Drozd, Małgorzatę Sanalutę, Edytę Kramek i Hieronima Chabrosa, otrzymała III nagrodę. Pozostałe 10 opracowań zostało wyróżnionych.

W XV Konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa udział wzięło 7 publikacji. Z których było: 4 wyróżnienia, 1 otrzymała III nagrodę, 1 otrzymała II nagrodę i 1 otrzymała I nagrodę. Województwo lubelskie reprezentowało jedno opracowanie: – „Działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego w latach 1922-1944”, autorstwa Piotra Szczurka. Praca otrzymała III nagrodę.

Wszyscy kronikarze i laureaci konkursów historycznych otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki. Nagrody ufundował Zarząd Główny ZOSP RP, Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Dzięki uprzejmości Zarządu Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie został zorganizowany wspólny wyjazd kronikarzy z woj. lubelskiego  do Torunia, za co Kronikarze składają serdeczne podziękowania.

tekst Iwona Jung. fot. Andrzej Jung