Monografia „Dzieje pożarnictwa w Urszulinie i okolicy” wyróżniona

 

Wielkie wyróżnienie otrzymała monografia „Dzieje pożarnictwa w Urszulinie i okolicy” autorstwa  naszych druhów Adama Panasiuka, Mariusza Kucharskiego i Andrzeja Stefanowicza. W XXIII Konkursie na  prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa w Polsce, zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zajęła trzecie miejsce.

W dniu 25.11.2016 r. w sali konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Warszawie druh Mariusz Kucharski w imieniu współautorów odebrał podziękowania i nagrodę. Uroczystość ta została poprzedzona spotkaniem laureatów XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XXIII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” w  dniach 23-25 września 2016 roku w Supraślu i Białymstoku. W spotkaniu tym jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie reprezentowali współautor nagrodzonej monografii druh Adam Panasiuk oraz kronikarz zgłoszonych do konkursu kronik druhna Iwona Jung. W dniu 25.09.2016 r. w Auli MAGNA Uniwersytetu Medycznego w Pałacu Branickich w Białymstoku odbyła się sesja popularnonaukowa oraz podsumowanie konkursów. Podsumowanie przedstawiła przewodnicząca Jury Anna Przybylska. Uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i wydawnictwa historyczne.

Monografia spotkała się nie tylko w Urszulinie, powiecie i województwie z uznaniem i pochlebnymi opiniami ale również została doceniona na szczeblu ogólnopolskim. Autorzy tego wyjątkowego wydawnictwa  podkreślają, że nie chodzi im o nagrodę, lecz o pokreślenie wysiłku i ciężkiej pracy naszych druhów kolegów, którzy poświęcają dużo swojego prywatnego czasu nie tyko na akcje bojowe, ale również na działalność w sferze społecznej i religijnej. Inicjatorem napisania monografii był lokalny historyk, a obecnie wicestarosta włodawski, druh Adam Panasiuk. Podkreślił on, że napisanie monografii było trudnym zadaniem, gdyż wiele dokumentów z tego okresu uległo zniszczeniu podczas wojny. Ale przeprowadzając kilkadziesiąt wywiadów, dokonując kwerendy prasy, lokalnych kronik udało się nam zapełnić „białe” plamy” w historii naszych jednostek OSP.