Kategoria Zebrania sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze za 2023 rok

 

Dnia  27 stycznia 2024 roku  w świetlicy OSP Urszulin  odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie. W zebraniu wziął udział m.in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie bryg. Robert Barszczewski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włodawie Adam Panasiuk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Urszulinie Mariusz Kucharski oraz Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk.  Podczas zebrania przedstawiono zrealizowane zadania w 2023 roku oraz uchwalono plany działalności na 2024 rok. Zebraniu przewodniczył  dh Mariusz Kucharski. Sprawozdanie z działalności złożył Prezes dh Wiesław Samojło, sprawozdanie finansowe przedłożyła Skarbnik dh Iwona Jung, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh Julia Szadkowska. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał absolutorium. Na zakończenie zostały wręczone odznaczenia: dh Stanisław Artymiuk uhonorowany został Brązową odznaką Za Zasługi Dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego a druhny z MDP  Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” oraz dyplomami.

WIĘCEJ