Szkolenie BHP

 

21.10.2015 r. odbyło się szkolenie BHP dla strażaków ochotników z naszej gminy. Organizatorem była Komenda Powiatowa PSP we Włodawie. Szkolenie  prowadził Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie bryg. Dariusz Pytka oraz  Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej st. kpt. Robert Barszczewski.  Celem szkolenia było przypomnienie o podstawowych zasadach wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych.