Ewakuacja szkoły

 

 

W dniu 24 listopada 2015 r. w Zespole Szkół w Urszulinie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Aby osiągnąć poziom szybkiej, sprawnej i bezpiecznie przeprowadzonej ewakuacji, a przy tym ukształtować pewne nawyki zachowań punktualnie o godzinie 12:00 po usłyszeniu sygnału alarmowego o zagrożeniu nauczyciele wraz z uczniami zachowując procedury ewakuacji przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne dodatkowo podzielone na sektory. Jednocześnie aby nadać odpowiednią rangę i podnieść znaczenie ćwiczenia Dyrektor Zespołu Szkół w Urszulinie  informację o ewakuacji przekazał do PSP we Włodawie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie oraz do Komisariatu Policji w Urszulinie.

Na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzili listy obecności swoich uczniów ich stan zdrowia, zwracając uwagę na takie objawy jak zawroty głowy, wymioty, kaszel, zranienia, potłuczenia itp. Następnie złożyli meldunek prowadzącemu ewakuację Dyrektorowi, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W ewakuacji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi. Łącznie ewakuowano: 462 uczniów, 38 nauczycieli, 20 pracowników obsługi. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi, który odwołał alarm i uczniowie bezpiecznie wrócili na lekcje.