OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

 

XXXIX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn.

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 11 marca br. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Urszulinie po raz kolejny zorganizował eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Woli Wereszczyńskiej, Szkole Podstawowej w Wytycznie i Zespole Szkół w Urszulinie. Zwycięzcy eliminacji środowiskowych wezmą udział w eliminacjach gminnych a następnie po trzy najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej zakwalifikują się do eliminacji powiatowych. Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ilość uczestników eliminacji środowiskowych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

— Szkoła Podstawowa w Woli Wereszczyńskiej — 13 zawodników,

— Szkoła Podstawowa w Wytycznie — 8 zawodników,

— Zespół Szkół w Urszulinie:

  • I grupa wiekowa Szkoły Podstawowe — 15 zawodników,
  • II grupa wiekowa Gimnazjum — 19 zawodników.

Eliminacje środowiskowe  przeprowadzili Druhowie Mariusz Kucharski  i Stanisław Artymiuk.