Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 

XXXIX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn.

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 22 marca br. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Włodawie po raz kolejny zorganizował eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie. Zwycięzcy eliminacji gminnych wzięli  udział w eliminacjach powiatowych a następnie jedna  osoba z każdej grupy wiekowej z najlepszym wynikiem zakwalifikowała  się do eliminacji wojewódzkich. Naszą gminę reprezentowali:

I grupa wiekowa Szkoły Podstawowe

–  Wojciech Bedłuszak

– Krzysztof Artymiuk

– Michał Lutomski

II grupa wiekowa Gimnazjum

– Julia Szadkowska

– Aleksandra Ordowska

– Kocot Grzegorz

Niestety naszym zawodnikom nie udało się zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich nie mniej jednak wykazali się dużą  znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru i wiedzą na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, upominki i pamiątkowe dyplomy.