VI ZJAZD GMINNY ZOSP RP

 

W dniu 7 maja 2016 r. odbył się w Urszulinie VI Zjazd Gminny ZOSP RP, na którym podsumowano mijającą kadencję i wybrano nowe władze gminne oraz kandydatów do Zarządu Oddziału Powiatowego. W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes ZOP ZOSP RP we Włodawie – Franciszek Gruszkowski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie – Dariusz Pytka, Wójt Gminy Urszulin – Tomasz Antoniuk. W skład nowo wybranego Zarządu Oddziału Gminnego w Urszulinie weszli: Mariusz Kucharski – Prezes, Ryszard Kiryk – Komendant Gminny, Jan Lewandowski – Vice Prezes, Tomasz Szawuła – Vice Prezes, Stanisław Artymiuk – Sekretarz, Wiesław Szynkora – Skarbnik, Stanisław Józefczuk, Marian Kupisz, Zbigniew Korzeniowski, Eugeniusz Lisiecki. W skład Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP wybrano: Andrzej Jung – Przewodniczący, Adam Szawuła – Wiceprzewodniczący, Wojciech Siwik – Sekretarz. Do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano następujących przedstawicieli: Ryszard Kiryk, Stanisław Artymiuk.  Podczas Zjazdu wspomniano że bieżący rok jest rokiem jubileuszowym ze względu na przypadające rocznice: 95-lecia powstania Związku, 25-lecia powstania obecnych struktur gminnych Związku (Zarządu Gminnego) oraz 50-lecia powstania jednostki OSP Urszulin. Przedstawiono w sprawozdaniu i w wersji wizualnej działania jednostek OSP gminy Urszulin na tle działań w powiecie, województwie i Polsce. Na koniec wyświetlono film z pokazu ratownictwa techniczno-medycznego w wykonaniu OSP Urszulin zaprezentowanego podczas gminnego „Pikniku rodzinnego z konstytucją”.