Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 2017

 

W dniu 07 marca br. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Urszulinie po raz kolejny zorganizował eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Woli Wereszczyńskiej, Szkole Podstawowej w Wytycznie i Zespole Szkół w Urszulinie. Zwycięzcy eliminacji środowiskowych wezmą udział w eliminacjach gminnych a następnie po trzy najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej zakwalifikują się do eliminacji powiatowych, które odbędą się w dniu 28 marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP we Włodawie. Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ilość uczestników eliminacji środowiskowych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

– Szkoła Podstawowa w Woli Wereszczyńskiej – 13 zawodników

– Szkoła Podstawowa w Wytycznie – 3 zawodników

– Zespół Szkól w Urszulinie

I grupa wiekowa Szkoły Podstawowe -17 zawodników

II grupa wiekowa Gimnazjum – 16 zawodników

Eliminacje środowiskowe  przeprowadzili Druhowie Ryszard Kiryk i Stanisław Artymiuk.

Tekst i zdjęcia Stanisław Artymiuk