VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

 

Już tradycyjnie jednostka OSP w Urszulinie wzięła udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków jest wielkim świętem strażaków z całego kraju. W pielgrzymce biorą udział członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, słuchacze Szkół Pożarniczych, żołnierze i pracownicy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Strażacy Zakładowych Straży Pożarnych, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej.

Pierwsza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbyła się w 1939 roku. Kolejne pielgrzymki następowały w latach: 1991, 1992 oraz 1999. Obecnie jasnogórskie pielgrzymki organizowane są co 5 lat. Pielgrzymka ma miejsce zawsze przed Dniem Strażaka, obchodzonym 4 maja, w dniu św. Floriana. W tym roku święto to przypadło na dzień 26 kwiecień.

Święto strażaków na Jasnej Górze rozpoczęło się od koncertu orkiestr i zespołów artystycznych OSP. Pod jedną batutą zagrało aż 140 orkiestr. Ich koncert zabrzmiał na błoniach jasnogórskich przed rozpoczęciem Mszy św. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił metropolita gdański ks. abp. Sławoj Leszek Głódź, a koncelebrowali kapelani strażaccy z krajowym kapelanem strażaków ks. bryg. Janem Krynickim na czele. Oprawę muzyczną zapewniły orkiestry strażackie wykonując wspólnie czternaście utworów patriotycznych i religijnych.

W uroczystościach wzięli udział: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych; Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, władz rządowych i samorządowych.

Prezydent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski podziękował strażakom za ak­tyw­ność społeczną, a także za za­an­ga­żo­wa­nie w utrwalanie polskiej wolności.

Podczas uroczystości zaszczytną funkcję w poczcie sztandarowym OSP Urszulin pełnili Arkadiusz Misztalski,  Karol Marciniuk oraz Marcin Mazurek.