Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2021 r. OSP Urszulin

 

Dnia  29 stycznia 2022 roku  w świetlicy OSP Urszulin  odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie. W zebraniu wziął  udział m.in. Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włodawie Adam Panasiuk. Podczas zebrania przedstawiono zrealizowane zadania w 2021 roku oraz uchwalono plany działalności na 2022 rok. Zebraniu przewodniczył  dh Stanisław Artymiuk. Sprawozdanie z działalności złożył Prezes dh Wiesław Samojło, sprawozdanie finansowe przedłożyła Skarbnik dh Iwona Jung, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh Julia Szadkowska. Szczegółowe informacje o udziale strażaków  w akcjach ratowniczych przedstawił  Naczelnik dh Jan Lewandowski. W minionym roku strażacy uczestniczyli w 59 akcjach ratowniczych. Brali udział  przy  gaszeniu pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń. Ponadto w 2021 roku strażacy uczestniczyli w podtrzymywaniu lokalnych zwyczajów i tradycji. Prowadzili izbę tradycji, kronikę oraz stronę internetową. Druhowie brali udział w II Wojewódzkim Konkursie Kronik województwa lubelskiego, zorganizowanym w Lublinie oraz XXVII Ogólnopolskim Konkursie Kronik w Toruniu. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w roku 2021 r. brała udział w Ogólnopolskim Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom oraz  uczestniczyła w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych według regulaminu CTIF zorganizowanych w Parczewie. Ponadto Jednostka w 2021 r. wydała kalendarz strażacki, który nieodpłatnie został rozdany wśród mieszkańców gminy. Podczas zebrania uchwalono również plan działalności na 2022 rok, który przewiduje między innymi przyjęcie nowych członków, szkolenie specjalistyczne członków OSP i MDP. Planowane są również zakupy specjalistycznej odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej strażaków, urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał absolutorium. 

 

Fot. Andrzej Jung, tekst Iwona Jung

Tags: