Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

 

W dniu 23 stycznia 2016 roku w świetlicy OSP Urszulin  odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działalności za rok 2015 oraz wybraniu nowego Zarządu OSP.

W zebraniu oprócz druhów strażaków wzięli udział m.in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie bryg. Paweł Matczuk, Wiceprezes zarządu OP ZOSP RP – druh Stanisław  Weremczuk oraz Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes – dh Wiesław Samojło, natomiast na przewodniczącego obrad wybrano – dh Mariusza Kucharskiego. Zebranie rozpoczęło się minutą ciszy, którą uczczono zmarłego w grudniu  dh Tomasza Misztalskiego.

Podsumowano 2015 rok, sprawozdanie z działalności złożył dh Wiesław Samojło, sprawozdanie finansowe skarbnik dh Kazimierz Myszyński, sprawozdanie komisji rewizyjnej dh Stanisław Arciszewski. Na wniosek komisji rewizyjnej ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.

Walne zebranie wybrało nowy Zarząd OSP Urszulin. Podkreślić trzeba, że ustępujący zarząd zdał egzamin w strażackiej działalności, dostał  akceptację, tak więc pozostał w tym samym składzie: Prezes – Wiesław Samojło, Naczelnik  Ryszard Kiryk, Z-ca Naczelnika Jan Lewandowski, Sekretarz –Stanisław Artymiuk, Skarbnik – Kazimierz Myszyński, Gospodarz – Andrzej Jung, Członek zarządu – Andrzej Stefanowicz.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący – Dariusz Kozłowski, sekretarz Arkadiusz Misztalski i członek Stanisław  Arciszewski.

Delegaci na zjazd gminny: Bolesław Polski, Andrzej Jung, Wiesław Samojło, Adam Panasiuk, Andrzej Stefanowicz.

Na przedstawicieli w zarządzie gminnym został wybrany: Mariusz Kucharski, Ryszard Kiryk, Stanisław Artymiuk, Jan Lewandowski.

Zarząd OSP Urszulin składa serdeczne podziękowanie wszystkim druhom za zaufanie i powierzenie dalszego sprawowania pieczy nad jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie.

Tags: