Prace porządkowe na cmentarzu w Michałowie

 

W dniu dzisiejszym tj. 03. 08. 2015 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z opiekunami Mariuszem Kucharskim  oraz Andrzejem Stefanowiczem wykonała prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Michałowie. Cmentarz jest pozostałością  po dawnej wielokulturowości wsi, w której mieszkali Polacy, Niemcy, Ukraińcy i Żydzi.