II Halowy Turniej w piłkę siatkową o Puchar Prezesa

 

W sobotę 16 lutego 2019 roku w sali sportowej  Zespołu Szkół w Urszulinie odbył się II Halowy Turniej w piłkę siatkową o Puchar Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie. Organizatorem zawodów był Zarząd OSP Urszulin. Do sportowej rywalizacji przystąpiły trzy drużyny. Grano systemem każdy z każdym, do dwóch wygranych setów. Wszystkie zespoły podeszły do turnieju bardzo ambitnie. Po wyrównanej i zaciętej walce zwyciężyła drużyna nr 2, drugie miejsce zajęła drużyna nr 1 oraz  trzecie miejsce trzecia drużyna.  Wszystkie drużyny dostały puchary, natomiast Zarząd OSP podziękowania za organizację turnieju.

Turniej piłki siatkowej o  Puchar Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie jest jedną z form szkolenia, polegającą na rozwoju sprawności fizycznej strażaków, niezbędnej w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji turnieju jest w szczególności popularyzacja wśród strażaków kultury fizycznej i sportu w tym piłki siatkowej, mobilizowanie do stałego podnoszenia sprawności  fizycznej, wyłonienie najlepszej drużyny w jednostce OSP Urszulin oraz integracja strażaków.

fot. Iwona i Andrzej Jung oraz  Żaneta Artymiuk, tekst Iwona Jung