Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 2019

 

W dniu 14 i 18  marca br. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Urszulinie po raz kolejny zorganizował eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”   W bieżącym roku jest to już XLII edycja OTWP. Zwycięzcy eliminacji gminnych,  po trzy najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych, które odbędą się w dniu 28 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP we Włodawie. Celem eliminacji OTWP jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ilość uczestników eliminacji gminnych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:
Szkoła Podstawowa w Woli Wereszczyńskiej:                      

 I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych    12 uczestników

II grupa uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII  uczestników                                                        

Szkoła Podstawowa w Wytycznie:                                           

I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych     5 uczestników

II grupa uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII 4 uczestników                                                                                                        

 Zespół Szkół w Urszulinie:

I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych 6 uczestników

II grupa uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII

oraz gimnazjum klasa III  16 uczestników

tekst i fot. Stanisław Artymiuk