Gaszenie traw w Zawadówce. Apel strażaków

 

W dniu 08.04.2019 o godz. 21:50 strażacy z jednostki OSP z Urszulina zostali zadysponowani  do gaszenia palących się traw w miejscowości Zawadówka. W akcji brały udział także jednostki OSP z  Wereszczyna, OSP z Woli Wereszczyńskiej oraz JRG z Włodawy.

Strażacy apelują  o niewypalanie traw. Ten proceder to jedna z głównych przyczyn wiosennych pożarów, które stanowią bardzo poważne zagrożenie dla ludzi i mienia. Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2018 poz.1614, z późn. zm) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Natomiast art. 131 ustawy stanowi, że  kto: (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Stop pożarom traw

Tekst i fot. Andrzej Jung

Stop pożarom traw