Młodzież z MDP zakończyła naukę w Urszulinie

 

Jak co roku Zarząd OSP Urszulin, w trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego, podziękował absolwentom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, za  zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz propagowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zarząd OSP życzył młodzieży by kolejne lata obfitowały w dalszą dobrą współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, zdobyta wiedza i umiejętności stanowiły klucz otwierający drogę do dalszego rozwoju, a czas spędzony w MDP wspominany był zawsze z sentymentem. Absolwentom wręczono drobne upominki książkowe z pamiątkową dedykacją Zarządu OSP. Młodzież wręczyła opiekunom MDP kwiaty. W bieżącym roku absolwentami byli: Aleksandra O., Dominika R., Natalia P., Wiktoria T., Łukasz J., Szymon C., Krzysztof A., Przemysław Ł., Wojciech B.

tekst Mariusz Kucharski

fot. Aneta Rutkowska