Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 

W dniu 7 i 10  marca 2020 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Urszulinie po raz kolejny zorganizował eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.   W bieżącym roku jest to już XLIII edycja OTWP. Zwycięzcy eliminacji gminnych,  po trzy najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych, które odbędą się w dniu 26 marca 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP we Włodawie. Celem turnieju jest:

  • stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości zapoznania się z problematyką bezpieczeństwa pożarowego i problematyką ochrony środowiska,
  • praktyczne posługiwanie się podstawowym sprzętem przeciwpożarowym,
  • zapoznanie się ze sposobami i metodami zapobiegania pożarom.

Ilość uczestników eliminacji gminnych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

– Szkoła Podstawowa w Woli Wereszczyńskiej:                      

 I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych                  19 uczestników

II grupa uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII              8 uczestników                                                                                                       

– Szkoła Podstawowa w Wytycznie:                                           

I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych                   6 uczestników

II grupa uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII              5 uczestników                                                                                                        

– Zespół Szkół w Urszulinie:

I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych                   9 uczestników

II grupa uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII              16 uczestników 

 Szkoły ponadpodstawowe                                                        

III grupa uczniowie szkół ponadpodstawowych                         6 uczestników