Pożary traw

 

Dnia 29. 03. 2020 r. o godz. 13:20 strażacy z jednostki OSP z Urszulina zostali zadysponowani  do gaszenia palących się traw w miejscowości Babsk. Po ugaszeniu pożaru i powrocie do strażnicy nie było czasu na odpoczynek, gdyż ponownie zawyła syrena. Kolejny raz w  Zawadówce paliły się trawy. W akcji wspomagała nas jednostka OSP z Woli Wereszczyńskiej.

Strażacy apelują  o niewypalanie traw. Ten proceder to jedna z głównych przyczyn wiosennych pożarów, które stanowią bardzo poważne zagrożenie dla ludzi i mienia. Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Natomiast art. 131 ustawy stanowi, że  kto: (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Stop pożarom traw

tekst i fot. Andrzej Jung