Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie

 

W dniu 25 września 2021 roku w świetlicy OSP Urszulin  odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działalności za rok 2020 oraz wybraniu nowego Zarządu OSP. W zebraniu oprócz druhów strażaków wzięli udział m.in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie bryg. bryg. Paweł Basaj,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włodawie druh Franciszek Gruszkowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włodawie Adam Panasiuk oraz Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes – dh Wiesław Samojło, natomiast na przewodniczącego obrad wybrano – dh Mariusza Kucharskiego. Zebranie rozpoczęło się minutą ciszy, którą uczczono zmarłego w 2020 roku druha ks. kan. Bogdana Kozioła

Podczas zebrania przedstawiono zrealizowane zadania w 2020 roku oraz  uchwalono plany działalności na 2021 rok, Sprawozdanie z działalności złożył dh Wiesław Samojło, sprawozdanie finansowe skarbnik dh Kazimierz Myszyński, sprawozdanie komisji rewizyjnej dh Dariusz Kozłowski. Na wniosek komisji rewizyjnej Zarząd otrzymał absolutorium.Walne zebranie wybrało nowy Zarząd OSP Urszulin.

Skład nowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie:

Prezes – Wiesław Samojło,

Naczelnik – Jan Lewandowski,

 Z-ca Naczelnika–  Michał Brzegowy,

Sekretarz –Stanisław Artymiuk,

Skarbnik – Iwona Jung,

Gospodarz – Andrzej Jung,

Członek zarządu – Ryszard Kiryk

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący – Dariusz Kozłowski,

Wiceprzewodniczący– Arkadiusz Misztalski,

Sekretarz – Julia Szadkowska.

Delegaci na zjazd gminny: Bolesław Polski, Andrzej Jung, Wiesław Samojło, Adam Panasiuk oraz  Arkadiusz Misztalski.

Na przedstawicieli w zarządzie gminnym został wybrany: Mariusz Kucharski, Ryszard Kiryk, Stanisław Artymiuk oraz Jan Lewandowski.

            Podczas zebrania odbyła się  również wystawa kronik OSP Urszulin.

Foto Andrzej Jung, tekst Iwona Jung