11 listopada 2021 r. w gminie Urszulin

 

W Święto Niepodległości  11 listopada 2021 r. w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Wereszczynie modlono się  w intencji Ojczyzny i zmarłych strażaków z terenu gminy Urszulin. Liturgię celebrował miejscowy proboszcz Ks. Kanonik ppłk mgr Mirosław Kurjaniuk.  Podczas uroczystości obecny był sztandar OSP w Urszulinie, OSP Wytyczno, OSP Wereszczyn oraz Proporzec MDP Urszulin. Druhowie, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk złożyli hołd, kwiaty i zapalili znicze przed pomnikami żołnierzy poległych w 1920 i 1939 roku w Wereszczynie, żołnierzy z wojny polsko-rosyjskiej w Andrzejowie oraz żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Urszulinie Mariusz Kucharski odczytał listę zmarłych strażaków z terenu gminy Urszulin.

fot. Katarzyna Szadkowska oraz  Andrzej Jung

.