XV Zjazd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 

23 kwietnia w 2022 r. w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym przy ul. Dobrzańskiego  odbył się XV Zjazd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Do Lublina zjechali delegaci OSP z całego województwa. Wśród delegatów obecny  był członek naszej jednostki  druh Andrzej Jung – Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej OSP RP we Włodawie. Podczas zjazdu zostały wybrane władze na pięcioletnią kadencję oraz wręczone zostały odznaczenia. Prezesem oddziału wojewódzkiego   na kolejną kadencją ponownie został wybrany druh Marian Starownik. Ponadto do władz wojewódzkich z powiatu włodawskiego weszli druh Franciszek Gruszkowski jako członek Zarządu oraz Artur Kołodziej członek Komisji Rewizyjnej, zaś druh Andrzej Jung został delegatem na Zjazd Krajowy ZOSP RP.  Wśród odznaczonych z powiatu włodawskiego odznaczono druha Stanisława Artymiuka Złotym Znakiem Związku oraz druha Franciszka Gruszkowskiego – Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP we Włodawie Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego”

fot. Andrzej Jung, Stefan  Stypułkowski, tekst Andrzej Jung