Walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie

 

Dnia  21 stycznia 2023 roku  w świetlicy OSP Urszulin  odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie. W zebraniu wziął udział m.in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie mł. bryg. mgr inż. Waldemar Makarewicz, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włodawie Adam Panasiuk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Urszulinie Mariusz Kucharski oraz Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk. Zebranie rozpoczęło się od wręczenia odznaczeń. Podczas zebrania przedstawiono zrealizowane zadania w 2022 roku oraz uchwalono plany działalności na 2023 rok. Zebraniu przewodniczył  dh Mariusz Kucharski. Sprawozdanie z działalności złożył Prezes dh Wiesław Samojło, sprawozdanie finansowe przedłożyła Skarbnik dh Iwona Jung, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh Julia Szadkowska. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał absolutorium.

W minionym roku strażacy brali udział  przy  gaszeniu pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń. Uczestniczyli w 60 akcjach ratowniczych, w tym pożary 20, miejscowe zagrożenia 37, ćwiczenia 2, fałszywe alarmy 1. Uczestniczyli zawodach sportowo-pożarniczych,  kursach i szkoleniach. Organizowali zbiórki na pomoc dla poszkodowanych w wojnie w Ukrainie oraz byli  w stałym kontakcie ze organizacjami pomocowymi działającymi na rzecz Ukrainy. Działali na rzecz lokalnego środowiska. Uczestniczyli w spotkaniach edukacyjnych z najmłodszymi, organizowali pokazy z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży co było świetną okazją do wypromowania  jednostki OSP w Urszulinie i zaproszenia najmłodszych w strażackie szeregi. Ponadto w 2022 roku strażacy uczestniczyli w podtrzymywaniu lokalnych zwyczajów i tradycji. Prowadzili izbę tradycji, kronikę oraz stronę internetową. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w roku 2022 r. brała udział w Ogólnopolskim Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom.  Podczas zebrania uchwalono również plan działalności na 2023 rok, który przewiduje między innymi przyjęcie nowych członków, szkolenie specjalistyczne członków OSP i MDP. Planowane są również zakupy specjalistycznej odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej strażaków, urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego.

tekst Iwona Jung, fot. Andrzej Jung