Piknik Strażacki

 

W niedzielne popołudnie 8 października 2023 r. na terenie Parku Rekreacyjnego w Urszulinie odbył się „PIKNIK STRAŻACKI ” zorganizowany  przez druhów strażaków z Urszulina. Druhowie mieli okazję zaprezentować kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie. Można było również przejrzeć stare albumy strażackie. Dla osób  zainteresowanych pisaniem kronik druhowie przygotowali ulotki informacyjne. Z zaciekawieniem uczestnicy słuchali prelekcji na temat kultury ruchu strażackiego i historii pożarnictwa na terenie gminy Urszulin wygłoszonych przez druhów Adama Panasiuka oraz Mariusza Kucharskiego. Chłodne popołudnie tego dnia zachęcało do wspólnego biesiadowania przy ognisku. Można było zjeść pieczoną kiełbasę. Popularnością cieszył się ziemniak z ogniska. Dla dzieci przygotowany był również słodki poczęstunek.

Piknik został sfinansowany przez Gminę Urszulin w ramach dofinansowania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.

fot. Andrzej Jung