2012

 

W dniu 27 stycznia 2012 roku w świetlicy strażackiej odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Urszulin. Druhowie rozpoczęli zebranie od przedstawienia zrealizowanych dokonań za miniony rok.

W  2011 roku strażacy uczestniczyli w akcjach ratowniczych w tym przy  gaszeniu pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń. Aktywnie brali udział w przedsięwzięciach kulturalno – oświatowych, jak eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”, „ Konkurs wiedzy pożarniczej i sprawności fizycznej”, uroczystościach religijnych, a także w pokazach i prelekcjach dla dzieci i młodzieży, w tym z okazji Dnia Strażaka.

W celu podwyższenia sprawności i gotowości bojowej w jednostce chętni strażacy brali udział w prowadzonych przez PSP we Włodawie szkoleniach podstawowych, szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego oraz z zakresu BHP.

Ponadto strażacy OSP brali czynny udział w międzygminnych zawodach sportowo – pożarniczych.

Podczas zebrania uchwalono plan działalności na 2012 rok, w którym przewidziano między innymi przyjęcie nowych członków, szkolenie specjalistyczne członków OSP i  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zaplanowano również remont i modernizację  remizy strażackiej oraz zakup specjalistycznej odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego.