2013

 

W dniu 5 stycznia 2013 roku w świetlicy strażackiej odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Urszulin za 2012 rok. Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia zrealizowanych dokonań za miniony rok.

W roku 2012 strażacy aktywnie uczestniczyli w akcjach ratowniczych, w tym przy  gaszeniu pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń.

Ponadto brali udział w przedsięwzięciach kulturalno – oświatowych, jak eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”, „ Konkurs wiedzy pożarniczej i sprawności fizycznej”, uroczystościach religijnych, a także w pokazach i prelekcjach dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Strażaka.

W celu podwyższenia sprawności i gotowości bojowej w jednostce  strażacy brali udział w prowadzonych przez PSP we Włodawie szkoleniach podstawowych, szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego oraz z zakresu BHP.

Strażacy OSP brali także czynny udział w międzygminnych zawodach sportowo – pożarniczych.

Podczas zebrania uchwalono plany działalności na 2013 rok, które przewidują między innymi przyjęcie nowych członków, szkolenie specjalistyczne członków OSP i  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ponadto zaplanowano remont i modernizację remizy strażackiej oraz zakup specjalistycznej odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego.