2014

 

W dniu 25 stycznia 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Urszulin za 2013 rok. Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia zrealizowanych dokonań za miniony rok. W minionym roku strażacy uczestniczyli w wielu akcjach ratowniczych w tym przy  gaszeniu pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń. Ponadto brali udział w przedsięwzięciach kulturalno – oświatowych, jak eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”, „ Konkurs wiedzy pożarniczej i sprawności fizycznej”, uroczystościach religijnych a także w pokazach i pogadankach dla dzieci i młodzieży z okazji „Dnia Strażaka” oraz podczas dni kultury ekologicznej „Eko-Fest”.

W celu podwyższenia sprawności i gotowości bojowej w jednostce OSP strażacy brali udział w prowadzonych przez PSP we Włodawie szkoleniach podstawowych strażaków ratowników OSP (jednolite), dowódców, szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego i technicznego oraz z zakresu BHP.

Druhowie OSP w Urszulinie brali także czynny udział w międzygminnych i powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych.

Podczas zebrania uchwalono plany działalności na 2014 rok, które przewidują między innymi przyjęcie  nowych członków, szkolenie specjalistyczne członków OSP i  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zaplanowano  również remont i modernizację  remizy strażackiej oraz zakupy specjalistycznej odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego