2015

 

W dniu 17 stycznia 2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Urszulin za 2014 rok. Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia zrealizowanych dokonań za miniony rok. Podkreślono, że w roku 2014 strażacy uczestniczyli w wielu akcjach ratowniczych, w tym przy gaszeniu pożarów oraz likwidacji miejscowych zagrożeń. Ponadto strażacy ochotnicy  brali udział w przedsięwzięciach społeczno – kulturowych, z których wymieniono;

– eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,

– „Zimowy Turniej MDP im. Mieczysława Tymczuka”,

– akcja  „Bądź widoczny”, podczas której zakupiono i rozdano w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej 400 kamizelek i 400 gadżetów odblaskowych,

– akcja porządkowania cmentarzy ewangelickich w Michałowie i Dębowcu

–  spływ kajakowy MDP po jeziorze Wytyckim, W 2014 r.

– udział strażaków w uroczystościach religijnych,

– udział strażaków w pokazach i prelekcjach dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Strażaka oraz podczas Dni Kultury Ekologicznej „Eko-Fest”.

W roku 2014 strażacy ochotnicy w celu podwyższenia sprawności i gotowości bojowej  brali udział w prowadzonych przez PSP we Włodawie szkoleniach z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach, szkoleniu z zakresu współpracy ze statkami SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, kursie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ponadto strażacy ochotnicy brali udział w międzygminnych i powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych.

W 2014 roku dzięki wsparciu finansowym władz Gminy Urszulin, władz Związku OSP RP, Komendy Głównej PSP i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, jednostka OSP w Urszulinie wzbogaciła się w nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit oraz łódź ratowniczą wraz z wyposażeniem.

Podczas zebrania uchwalono plan działalności na 2015 rok, który przewiduje między innymi przyjęcie nowych członków, szkolenie specjalistyczne członków OSP i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, prace społeczne na rzecz OSP i lokalnej społeczności. Planowane są również remonty i modernizacje remizy strażackiej oraz zakupy specjalistycznej odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego.