Próbna ewakuacja w SP w Wytycznie

 

W dniu 9 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Wytycznie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Aby osiągnąć poziom szybkiej, sprawnej i bezpiecznie przeprowadzonej ewakuacji, a przy tym ukształtować pewne nawyki zachowań  o godzinie 10,30 po usłyszeniu sygnału alarmowego o zagrożeniu nauczyciele wraz z uczniami zachowując procedury ewakuacji przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne dodatkowo podzielone na sektory. Jednocześnie aby nadać odpowiednią rangę i podnieść znaczenie ćwiczenia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wytycznie  informację o ewakuacji przekazał do PSP we Włodawie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie i w Wytycznie oraz do Komisariatu Policji w Urszulinie.  Na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzili listy obecności swoich uczniów ich stan zdrowia, zwracając uwagę na takie objawy jak zawroty głowy, wymioty, kaszel, zranienia, potłuczenia itp. Następnie złożyli meldunek prowadzącemu ewakuację Dyrektorowi, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W ewakuacji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy obsługi. Łącznie ewakuowano: 48 uczniów, 10 nauczycieli, 1 pracownika obsługi. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi, który odwołał alarm. W dalszej części Druhowie z OSP Urszulin i Wytyczno omówili procedury i  przebieg ewakuacji a następnie zaprezentowali zebranym sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu jednostek OSP. Pokazano, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również wzywani są do wypadków drogowych oraz udzielania pierwszej pomocy. W czasie pokazu strażacy uczyli, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Uczono też zasad zachowania się i powiadamiania straży w przypadku zagrożenia.  Po pokazach nauczyciele i uczniowie bezpiecznie wrócili na lekcje.