Jubileusz 50-lecia powstania OSP w Urszulinie

 

W dniu 9 lipca br. nasza jednostka obchodziła piękny jubileusz  50-lecia powstania jednostki. Obchody 50 – lecia były okazją do przypomnienia historii jednostki, wręczenia odznaczeń zasłużonym druhom i poświęcenia Proporca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz  nowego  lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Ford. Obchody rozpoczęły się tuż przed godz. 16:00 od zbiórki pododdziałów, pocztów sztandarowych  i orkiestry dętej przed strażnicą OSP, skąd przemaszerowano do kościoła parafialnego pw. Chrystusa Miłosiernego w Urszulinie, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji strażaków. Mszę Świętą koncelebrowali ksiądz kanonik kapelan Bogdan Kozioł oraz ksiądz proboszcz Marian Franczuk. Podczas Mszy Świętej został poświęcony Proporzec Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz samochód ratowniczo – gaśniczy marki Ford. Po mszy wszyscy uczestnicy przemaszerowali na czele z orkiestrą dętą na plac przed strażnicą gdzie miała miejsce dalsza część obchodów jubileuszu. Na wstępie dowódca uroczystości Naczelnik  OSP w Urszulinie dh Ryszard Kiryk złożył Prezesowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włodawie dh Franciszkowi Gruszkowskiemu meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Prezes OSP Wiesław Samojło, który podczas swego przemówienia powitał gości i uczestników. Rys historyczny jednostki przedstawił druh Andrzej Stefanowicz. Kolejnymi ważnymi punktami uroczystości były odznaczenie jednostki OSP Urszulin Medalem Srebrnym „Za zasługi dla pożarnictwa” i nadanie proporca Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.  W dalszej części wręczono medale, odznaczenia i wyróżnienia  dla strażaków i druhów z MDP. W trakcie uroczystości wręczono również  podziękowania dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Urszulin. Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców oraz przybyłych na tę uroczystość gości.  Ciepłe słowa pod adresem strażaków ich pracy i oddania skierowali: Tomasz Antoniuk – Wójt Gminy Urszulin, Adam  Panasiuk – Wicestarosta Włodawski, bryg. Dariusz Pytka – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, dh Franciszek Gruszkowski – Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP we Włodawie, Ewa Piasecka – zastępca Dyrektora PPN.

Lista odznaczonych:

Brązowa odznaka zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej

dh Andrzej Jung

dh Stanisław Artymiuk

dh Mariusz Kucharski

dh Jan Lewandowski

„Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa przyznany po raz drugi”

dh Stanisław Arciszewski

„Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa”

dh Andrzej Jung

dh Bolesław Polski

„Srebrny medal  za zasługi dla pożarnictwa”

dh Andrzej Stefanowicz

dh Marcin Mazurek

dh Dariusz Kozłowski

„Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa”

dh Sylwia Szczepanik

dh Henryk Rutkowski

dh Patryk Romaniuk

dh Adam Panasiuk

dh Piotr Kudyba

dh Piotr Dzierzbicki

dh Michał Brzegowy

dh Artur Brodaczewski

Tomasz Antoniuk-Wójt Gminy Urszulin

odznaką „Za wysługę lat” uhonorowani zostali:

dh Bogusław Leszczyński – wysługa 40 lat

dh Mieczysław Wiczuk – wysługa 50 lat

dh Ryszard Kiryk – wysługa 45 lat

dh Zygmunt Solarski – wysługa 35 lat

dh Wiesław Samojło –  wysługa 35 lat

dh Marek Mazurek- wysługa 35 lat

dh Stanisław Artymiuk –  wysługa 25 lat

dh Kazimierz Myszyński – wysługa 20 lat

dh Arkadiusz Misztalski – wysługa 20 lat

dh Mateusz Bedłuszak – wysługa 5 lat

dh Waldemar Abramczuk –  wysługa 15 lat

dh Stanisław Arciszewski – wysługa 35 lat

dh Grzegorz Doszko – wysługa 20 lat

dh Grzegorz Grabowski – wysługa 15 lat

dh Andrzej Jung – wysługa 15 lat

dh Włodzimierz Kamela  – wysługa 35 lat

dh Andrzej Kozłowski –  wysługa 35 lat

dh Bolesław Polski –  wysługa 35 lat

dh Lucjan Szadkowski – wysługa 35 lat

dh Tomasz Wiczuk – wysługa 15 lat

dh Adam Wojcieszuk – wysługa 10 lat

dh Piotr Kudyba – wysługa 10 lat

dh Bogdan Kozioł – wysługa 10 lat

dh Andrzej Stefanowicz – wysługa 10 lat

dh Dariusz Kozłowski – wysługa 35 lat

dh Michał Brzegowy  –  wysługa 10 lat

dh Henryk Rutkowski – wysługa 5 lat

dh Patryk Romaniuk – wysługa 5 lat

dh Marciniuk Karol –  wysługa 5 lat

dh Adam Panasiuk  – wysługa 5 lat

dh Artur Lewandowski – wysługa 15 lat

Nadano odznaki dla niżej wymienionych członków MDP Urszulin:

złota  odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”

dh Daria Ostrowska

dh Julia Szadkowska

dh Piotr Bedłuszak

dh Jakub Gierliński

srebrna odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”

dh Karolina Brzezina

dh Daria Piasecka

dh Aleksandra Ordowska

brązowa odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”

dh Przemysław Łapiński

dh Szymon Czekała

dh Wojciech Bedłuszak

dh Krzysztof Artymiuk

dh Marta Trześniak

dh Wiktoria Topolska

dh Natalia Panasiuk

dh Michał Jung

dh Adam Kocot

dh Katarzyna Kocot

dh Mateusz Jung

dh Michał Bedłuszak

dh Kacper Olszewski

dh Grzegorz Kocot

 

Tekst Iwona Jung

Fot. Henryka Artymiuk