Przekazanie i poświęcenie samochodu

 

W dniu 19 grudnia 2014 r. w miejscowości Stężyca pow. rycki na kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym odbyła się uroczystość poświęcenia i  przekazania nowych samochodów ratowniczo- gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. lubelskiego.

Wejdź