„Dzieje pożarnictwa w Urszulinie i okolicy”

 

W dniu 14 marca 2015 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie odbyło się uroczyste spotkanie promocyjne monografii pt. „Dzieje pożarnictwa w Urszulinie i okolicy” autorstwa Adama Panasiuka, Mariusza Kucharskiego i Andrzeja Stefanowicza.

Publikacja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś IV LEADER.

Podczas promocji przybyli goście mieli okazję otrzymać za darmo to wyjątkowe wydawnictwo z dedykacją od autorów.