Dzień Strażaka

 

Każdego roku, w dniu 4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę „Bogu na chwałę – ludziom na ratunek”. Idee jakie przyświecają strażakom czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana.

W dniu 4 maja 2015 roku uroczystym przemarszem z siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie do kościoła pw. Chrystusa Miłosiernego rozpoczęły się obchody Dnia św. Floriana, patrona Strażaków. W tym dniu druhowie uczestniczyli we Mszy świętej odprawionej w ich intencji przez  ks. Mariana Franczuka. Na uroczystość strażacy przybyli ze sztandarem. W trakcie Eucharystii wspominano i modlono się również w intencji zmarłych druhów strażaków.