Historia

 

KALENDARIUM

– 18 kwietnia 1966 r. z inicjatywy Prezydium GRN utworzono jednostkę OSP w Urszulinie

– 1991 r. budowa domu kultury z remizą strażacką

– 1997 r. OSP Urszulin została włączona do KSRG

–  06 lipca 2002 r.  nadano sztandar OSP w Urszulinie

–  19 listopada 2004 r. uroczyste przekazanie z Komendy Powiatowej PSP we Włodawie dla OSP w Urszulinie samochodu pożarniczego marki JELCZ 004, GCBA 6/32

–  14 maja 2005 r.uroczyste poświęcenie nowo pozyskanych do OSP Urszulin samochodów bojowych marki JELCZ i FORD TRANSIT oraz samochodu operacyjno-dowódczego marki POLONEZ

– 6 maja 2006 r. jednostka OSP Urszulin obchodziła obchodziła Jubileusz 40-lecia powstania jednostki

– 22 października 2010 r. odebrany został z Komendy Powiatowej PSP we Włodawie ciężki wóz bojowy marki JELCZ

– 7 maja 2011 r. jednostka OSP Urszulin obchodziła swoje 45-lecie

– 2013 r. wybudowanie  kapliczki z figurką patrona św. Floriana

–  19 grudnia 2014 r. w Stężycy pow. rycki, odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie specjalnego samochodu pożarniczo ratowniczo-gaśniczego Ford Transit i łodzi

-14 marca 2015 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie odbyło się uroczyste spotkanie promocyjne monografii pt. „Dzieje pożarnictwa w Urszulinie i okolicy”. Publikacja napisana przez Adama Panasiuka, Mariusza Kucharskiego i Andrzeja Stefanowicza współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś IV LEADER

-09 lipca 2016 r.  jednostka OSP Urszulin obchodziła Jubileusz 50-lecia powstania jednostki; poświęcony został i wręczony Proporzec MDP